Výsledky vyhľadávania

 1. ŠÜTÖOVÁ, Gabriela. Rezervy a opravné položky vo vzťahu k výsledku hospodárenia podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 61 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. LUKÁČ, Jozef. Účtovná závierka podľa IAS/IFRS vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. PALKOVIČOVÁ, Anna. Oceňovanie a účtovanie nehmotného majetku vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 50 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KAVALCOVÁ, Lucia. Možnosti optimalizácie základu dane z príjmov právnických osôb : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Simonidesová. Košice, 2014. 50 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. KLIMEK, Miroslav. Zhodnotenie finančnej situácie vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Czillingová. Košice, 2014. 42 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. KARAFOVÁ, Diana. Kvalitatívne výsledky podniku a ich analýza : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 43 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. KRČMÁROVÁ, Nina. Zhodnotenie platobnej disciplíny podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 54 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. REPKOVÁ, Dominika. Aplikácia bonitných a bankrotových modelov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Stela Beslerová. Košice, 2014. 46 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. DUGAS, Jaroslav, ml. Prístupy k hodnoteniu finančnej výkonnosti podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Stela Beslerová. Košice, 2014. 53 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. ANDREJČÁKOVÁ, Lenka. Nákladovosť a možnosti jej zníženia vo výrobnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Albína Kostková. Košice, 2014. 47 s.
  kniha

  kniha