Výsledky vyhľadávania

 1. NISTOROVÁ, Petra. Dlhodobý finančný majetok v účtovníctve vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 47 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. MEĽUCHOVÁ, Viktória. Časové rozlíšenie nákladov a výnosov vo vzťahu k výsledku hospodárenia podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 46 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠÜTÖOVÁ, Gabriela. Rezervy a opravné položky vo vzťahu k výsledku hospodárenia podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 61 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. JUHÁS, Jakub. Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 68 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. LUKÁČ, Jozef. Účtovná závierka podľa IAS/IFRS vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 70 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. PALKOVIČOVÁ, Anna. Oceňovanie a účtovanie nehmotného majetku vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 50 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. JAVORNICKÁ, Oľga. Uplatňovanie DPH pri finančných činnostiach podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Simonidesová. Košice, 2014. 51 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. KAVALCOVÁ, Lucia. Možnosti optimalizácie základu dane z príjmov právnických osôb : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Simonidesová. Košice, 2014. 50 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. ZELÉNKOVÁ, Andrea. Finančná analýza spoločnosti Bauer-Med s.r.o : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. JUSKOVÁ, Zuzana. Finančná štruktúra vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Czillingová. Košice, 2014. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha