Výsledky vyhľadávania

 1. ŽLEBEK, Roman. Meranie výkonnosti vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Czillingová. Košice, 2014. 48 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. ZRELÁKOVÁ, Lenka. Tradičné a moderné prístupy k hodnoteniu výkonnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Sabolová. Košice, 2014. 67 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. ZELÉNKOVÁ, Andrea. Finančná analýza spoločnosti Bauer-Med s.r.o : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. WAGNER, Nikolas. Webová stránka ako nástroj projektového manažmentu : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Tkáč ml. Košice, 2014. 65 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. ŠÜTÖOVÁ, Gabriela. Rezervy a opravné položky vo vzťahu k výsledku hospodárenia podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 61 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. ŠROTÝŘ, Róbert. Zhodnotenie finančnej situácie vybranej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Schwartzová. Košice, 2014. 40 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. REPKOVÁ, Dominika. Aplikácia bonitných a bankrotových modelov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Stela Beslerová. Košice, 2014. 46 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. PALKOVIČOVÁ, Anna. Oceňovanie a účtovanie nehmotného majetku vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 50 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. NISTOROVÁ, Petra. Dlhodobý finančný majetok v účtovníctve vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Manová. Košice, 2014. 47 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. MURÁNIOVÁ, Tatiana. Využitie predikčných modelov finančnej analýzy v podmienkach konkrétneho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Stela Beslerová. Košice, 2014. 50 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha