Výsledky vyhľadávania

 1. GRÜLLINGOVÁ, Mária. Vplyv diverzifikácie poskytovaných služieb na efektívnosť zdravotníckeho zariadenia : dizertačná práca. Školiteľ: Vanda Lieskovská. Košice, 2016. 126 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. LUPTÁKOVÁ, Alžbeta. Predikcia bankrotu podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2016. 149 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. IVANIČKOVÁ, Mariana. Hodnotenie efektívnosti špecializovaných nemocničných zariadení : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2016. 115 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. HRNČIAROVÁ TURČIAKOVÁ, Anna. Aspekty vplyvu privátnych značiek obchodných reťazcov na konkurencieschopnosť potravinárskych podnikov : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2015. 113 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. SCHLEGELOVÁ, Michaela. Marketingová komunikácia podnikateľského subjektu : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2014. 33 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. VAŠÍČEK, Matúš. Marketingová komunikácia v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Dzuričková. Košice, 2014. 55 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. MIHAĽOVÁ, Martina. Marketingový mix firmy Marius Pedersen : bakalárska práca. Školiteľ: Alžbeta Thiessen. Košice, 2014. 45 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. MUCHA, Martin. Sociálna sieť ako jedna z foriem propagácie v súčasnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Mariana Ivaničková. Košice, 2014. 53 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. CUPÁK, Ján. Činnosť realitnej kancelárie – špecifikácia problémov : bakalárska práca. Školiteľ: Jozef Gajdoš. Košice, 2014. 46 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. SKOKANOVÁ, Eva. Aplikácia CRM v podniku služieb a hodnotenie efektívnosti CRM : bakalárska práca. Školiteľ: Rastislav Ručinský. Košice, 2014. 54 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha