Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 4x ročne. Dostupné na : <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. GREGOROVÁ, Natália. Riadenie ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Šefčíková. Košice, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha

 3. HAVRILKOVÁ, Veronika. Strategický systém merania výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2020. 93 s.
  kniha

  kniha

 4. PETRILLOVÁ, Michaela. Modelovanie rizík v manažérskych systémoch riadenia : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2020. 85 s.
  kniha

  kniha

 5. SUČKOVÁ, Mária. Riadenie ekonomickej efektívnosti a funkčnosti procesov : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 6. BURIK, Lukáš. Špecifiká riadenia ľudských zdrojov vo výrobnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 7. JANKAJ, Adam. Diagnostika prostredia vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2020. 95 s.
  kniha

  kniha

 8. MIKLOŠOVÁ, Eva. Zhodnotenie stavu interného prostredia vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2020. 86 s.
  kniha

  kniha

 9. KERTÉSOVÁ, Mária. Etické aspekty v manažmente podniku : diplomová práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 10. ŽELINSKÁ, Lenka. Aplikácia meradiel strategickej výkonnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha