Výsledky vyhľadávania

 1. OVADOVÁ, Jana. Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha


 2. REVÁK, Michal. Zhodnotenie prípravy výroby vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha


 3. SAKÁČOVÁ, Simona. Úloha spoločenskej zodpovednosti podniku v konkurenčnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 4. ŠEPEĽOVÁ, Jana. Priame zahraničné investície a hospodársky rast Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 5. ŠESTÁK, Jakub. Manažérstvo výroby vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 6. VARGOVÁ, Jana. Etnocentrický postoj zákazníkov ku kúpe produktov : diplomová práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 7. BEŇA, Martin. Auditovanie systému manažérstva kvality v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha


 8. ČURNÁ, Nikola. Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 9. DRENKOVÁ, Darina. Zhodnotenie výrobných procesov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha


 10. DROBŇÁKOVÁ, Renáta. Formulácia podnikovej stratégie : diplomová práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2018. 92 s.
  kniha

  kniha