Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 4x ročne. Dostupné na : <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. CD-ROM 31 s. [1,55 AH]. ISBN 978-80-225-4665-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. GLADIČOVÁ, Aneta. Marketing inzerátov práce : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠUKAĽOVÁ, Sabina. Spôsoby a možnosti posudzovania inovačnej výkonnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 5. TKÁČOVÁ, Nikoleta. Uplatňovanie moderných metód hodnotenia výkonnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 6. ČERMÁK, Marcel. Výkonnosť výroby vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. MAJERSKÁ, Miroslava. Využitie nástrojov riadenia kvality pri zlepšovaní procesov podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Štofová. Košice, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 8. TAMÓKOVÁ, Alexandra. Vplyv značky na výkonnosť podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Till. Košice, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 9. VILKOVSKÝ, Michal. Manažérstvo výroby vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Bosák. Košice, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 10. TOKÁROVÁ, Juliána. Projekt zapojenia organizácie do výzvy Horizont 2020 : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha