Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1570  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0000967^"
 1. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. MADÁROVÁ, Zuzana. Aplikácia selekčnej analýzy pri výbere zahraničného trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Terézia Barlašová. Košice, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 3. DANKOVÁ, Žaneta. Spotrebiteľská gramotnosť a jej vplyv na kúpu produktov : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2021. 47 s.
  kniha

  kniha

 4. KOLINČÁKOVÁ, Gabriela. Determinanty trvalo udržateľnej spotreby : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2021. 46 s.
  kniha

  kniha

 5. GREGOVÁ, Klaudia. Dopad COVID-19 na prepúšťanie zamestnancov a prehlbovanie chudoby : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2021. 39 s.
  kniha

  kniha

 6. STRAKOVÁ, Frederika. Determinanty výkonnosti podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2021. 52 s.
  kniha

  kniha

 7. ZUBÍČKOVÁ, Eva. Riadenie ľudských zdrojov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 8. ADAMEČKOVÁ, Simona. Špecifiká riadenia ľudských zdrojov v IT spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2021. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. MESAROŠ, Peter. Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2021. 58 s.
  kniha

  kniha

 10. TOPORCEROVÁ, Stanislava. Organizovanie práce v eventovej agentúre : bakalárska práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha