Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 4x ročne. Dostupné na : <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Hodnotenie inovačných projektov : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Mizla. Košice, 2020. 111 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. KÖVER, Jozef. Úloha a postavenie personálnych agentúr na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Cecília Olexová. Košice, 2020. 90 s.
  kniha

  kniha

 4. MURIN, Viliam. Plánovanie rozvoja podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 5. VARGOVÁ, Petronela. Poskytovanie investičnej pomoci v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 6. MAŠATOVÁ, Simona. Hodnotenie systému riadenia v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Mizla. Košice, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 7. PETKOVÁ, Veronika. Možnosti podpory start-upov : bakalárska práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 8. ZUPKO, Štefan. Riadenie inovácií vo výrobných podnikoch : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Šefčíková. Košice, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 9. ANGIOVÁ, Radoslava. Hodnotenie inovačnej aktivity podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Szaryszová. Košice, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. GREGOROVÁ, Natália. Riadenie ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Šefčíková. Košice, 2020. 70 s.
  kniha

  kniha