Výsledky vyhľadávania

 1. BEDNARČÍKOVÁ, Diana. Elektronická identifikačná karta a jej využitie vo vybranom podnikateľskom subjekte : bakalárska práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 2. GOGA, Maroš. Využitie programu MS Excel na vedenie evidencie malého podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Benita Beláňová. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 3. CHUDÝ, Erik. Prezentácia podniku pomocou elektronických komunikačných ciest : bakalárska práca. Školiteľ: Anikó Töröková. Bratislava, 2018. 41 s.
  kniha

  kniha


 4. IZAKOVIČ, Bystrík. Návrh databázy v programe MS Access pre podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Benita Beláňová. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 5. JANČOVIČOVÁ, Tatiana. Elektronizácia verejnej správy a jej prínos pre podnik : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Bolek. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 6. KÁČER, Ján. Kancelárske aplikácie ako podporné nástroje podnikového manažmentu : bakalárska práca. Školiteľ: František Korček. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 7. KAMENSKÁ, Michaela. Využitie informačno-komunikačných technológií na zefektívnenie vnútropodnikovej komunikácie : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Filanová. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 8. KAMODYOVÁ, Dominika. Manažment elektronického obchodovania v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: František Korček. Bratislava, 2018. 53 s.
  kniha

  kniha


 9. KAUFMANN, Lukáš. Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku pomocou optimalizácie webovej stránky : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Filanová. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 10. KOSTOLANSKÁ, Natália. Aktuálna situácia a trendy na trhu aplikácií Business Intelligence pre malé a stredné podniky : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Hamranová. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha