Výsledky vyhľadávania

 1. ŠVEJDOVÁ, Natália. Informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR a ich integrácia do e-Health : dizertačná práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2020. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KLEINOVÁ, Tatiana. Spracovanie citlivých dát v podnikových informačných systémoch : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Hamranová. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. SUROVÁ, Jana. Cloud computing a jeho využitie v podnikovom informačnom systéme : diplomová práca. Školiteľ: Anna Hamranová. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. DIÓŠIOVÁ, Olívia. Využitie informačno-komunikačných technológií na podporu podnikových procesov : bakalárska práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 5. KAROLČÍK, Boris. Využitie kancelárskych aplikácií na báze cloudových služieb v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Zahradník. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 6. IVÁNOVÁ, Rebecca. Využitie IS/IT pre zefektívnenie vnútrofiremnej komunikácie : bakalárska práca. Školiteľ: Anikó Töröková. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 7. BEDNARČÍKOVÁ, Diana. Digitalizácia vybraných procesov vo finančnej inštitúcií : diplomová práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2020. 104 s.
  kniha

  kniha

 8. NEMČEK, Adam. Manažment elektronického obchodovania v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Černý. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. DANAŠOVÁ, Nora. E-learning – trend moderného vzdelávania v podnikoch : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Švejdová. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 10. MUDRÁKOVÁ, Petra. Intranet – súčasť informačného systému podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Švejdová. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha