Výsledky vyhľadávania

 1. ŠVEJDOVÁ, Natália. Informačné systémy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR a ich integrácia do e-Health : dizertačná práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2020. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. JERIGOVÁ, Monika. Analysis of Problems Related with Growth in the Specific Slovak Startup : bakalárska práca. Školiteľ: Róbert Hanák. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 3. Informačné technológie a ich využitie v riadení podniku : recenzovaný zborník vedeckých statí Katedry informačného manažmentu Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kolektív autorov ; zostavovatelia zborníka: Anita Romanová, Vladimír Bolek. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 93 s. [4,65 AH]. ISBN 978-80-225-4777-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. BILKOVÁ, Diana. Návrh a obstaranie e-Commerce riešenia : bakalárska práca. Školiteľ: Matej Černý. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 5. JURČI, Boris. Propagácia malých a stredných podnikov prostredníctvom e-komunikačných nástrojov : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Filanová. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 6. BÍŇOVSKÝ, Lukáš. Posilnenie trhovej pozície podniku prostredníctvom optimalizácie webovej stránky pre vyhľadávače : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Bolek. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. DIÓŠIOVÁ, Olívia. Využitie informačno-komunikačných technológií na podporu podnikových procesov : bakalárska práca. Školiteľ: Anita Romanová. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 8. IVÁNOVÁ, Rebecca. Využitie IS/IT pre zefektívnenie vnútrofiremnej komunikácie : bakalárska práca. Školiteľ: Anikó Töröková. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 9. DANAŠOVÁ, Nora. E-learning – trend moderného vzdelávania v podnikoch : bakalárska práca. Školiteľ: Natália Švejdová. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 10. HU, Yikun. Blockchain Technology in Business : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Zelina. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha