Výsledky vyhľadávania

 1. SETNICKÁ, Ivana. Formovanie ľudského kapitálu smerom k sociálnej kvalite : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. BÁNOVSKÁ, Paula. Kvalita bývania v SR : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 3. BENDA, Lukáš. Regionálne diferencie v nezamestnanosti a mzdách v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 4. FILOVÁ, Mária. Postavenie staršej pracovnej sily na slovenskom trhu práce v poslednom desaťročí : diplomová práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2018. 88 s.
  kniha

  kniha


 5. HAVRLENTOVÁ, Kristína. Komparácia sociálneho systému v Nemecku, vo Švédsku a vo Veľkej Británii : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Přívara. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 6. GAŽKOVÁ, Michaela. Znalostný podnik v znalostnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Přívara. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha


 7. DANKOVÁ, Martina. Vplyv programu Erasmus+ na zamestnateľnosť študentov : diplomová práca. Školiteľ: Roman Klimko. Bratislava, 2018. 85 s.
  kniha

  kniha


 8. ČÍKOVÁ, Zuzana. Nástroje úverovej a subvenčnej politiky vo financovaní bytovej výstavby v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Peter Sika. Bratislava, 2018. 97 s.
  kniha

  kniha


 9. ČIČKOVÁ, Tereza. Vplyv hospodárskej a finančnej krízy na migračné politiky štátov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Přívara. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 10. HUSÁROVÁ, Soňa. Ľudský kapitál ako konkurenčná výhoda organizácie : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Přívara. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha