Výsledky vyhľadávania

 1. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. BUGÁROVÁ, Milena. Sociálna kvalita a pracujúca chudoba : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. GONOVÁ, Lenka. Prejavy a dôsledky nezamestnanosti na slovenské rodiny : diplomová práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. HUSÁROVÁ, Soňa. Ľudský kapitál ako konkurenčná výhoda organizácie : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Přívara. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 5. TURÁNYIOVÁ, Silvia. Sociálna ekonomika v slovenských podmienkach – súčasnosť a perspektívy : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha

 6. SPUSTOVÁ, Petra. Analýza a identifikácia potrieb rozvoja ľudských zdrojov v NASES : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Nováková. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. BENDA, Lukáš. Regionálne diferencie v nezamestnanosti a mzdách v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha

 8. DANKOVÁ, Martina. Vplyv programu Erasmus+ na zamestnateľnosť študentov : diplomová práca. Školiteľ: Roman Klimko. Bratislava, 2018. 85 s.
  kniha

  kniha

 9. PILÁTOVÁ, Dominika. Limity indexu ľudského rozvoja pri meraní kvality života : diplomová práca. Školiteľ: Roman Klimko. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha

 10. ZEMANOVÁ, Miroslava. Pracovné uplatnenie osôb so zdravotným postihnutím na slovenskom trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha