Výsledky vyhľadávania

 1. SETNICKÁ, Ivana. Formovanie ľudského kapitálu smerom k sociálnej kvalite : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2018. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy. Vedecký workshop pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím. Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého workshopu konaného pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím, Bratislava, 7. decembra 2017 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Božena Igliarová, Roman Klimko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [102 s.]. VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0002/16, OP VaV (ITMS 26240120032). Sociálna ekonomika - príklady dobrej praxe (názov na obale CD). ISBN 978-80-225-4503-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. SKLENÁROVÁ, Dominika. Desaťročie rómskej inklúzie (2005-2015) : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslava Szüdi Kováčová. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 4. LUPTÁKOVÁ, Romana. Význam dobrovoľníctva v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslava Szüdi Kováčová. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 5. KOLMAČKOVÁ, Laura. Demografický vývoj slovenskej populácie a jeho dopad na dôchodkový systém : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 6. HETTEŠOVÁ, Barbora. Dlhodobá nezamestnanosť v SR a jej riešenie nástrojmi aktívnej politiky trhu práce : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 7. KLESNIAKOVÁ, Veronika. Vývoj pracovnej mobility a pracovnej migrácie v Slovenskej republike v rokoch 2006-2015 : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Přívara. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 8. HAVADEJOVÁ, Veronika. Život v sociálnom zariadení Juraja Schoppera : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Nováková Pechová. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 9. BEUTELHAUSEROVÁ, Barbara. Sociálna politika v Národnej diaľničnej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Klimko. Bratislava, 2017. 39 s.
  kniha

  kniha


 10. VIŠŇOVSKÝ, Viliam. Manažment v zdravotníctve : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Nováková Pechová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha