Výsledky vyhľadávania

 1. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. MIŠÍKOVÁ, Barbora. Rodová segregácia na trhu práce v Slovenskej republike a komparácia s vybranými štátmi Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 3. NECPALOVÁ, Tímea. Leadership a rozvoj zamestnancov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Přívara. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. HAVAŠIOVÁ, Daniela. Bezdomovectvo ako sociálno-ekonomický fenomén v hlavnom meste Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 5. SOMSEDÍKOVÁ, Natália. Náklady štátu spojené s výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Sika. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠADLÁKOVÁ, Jana. Systém motivácie v IT sektore : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2020. 62 s.
  kniha

  kniha

 7. BAKAJSOVÁ, Dorota. Výber, rozvoj a vzdelávanie ľudských zdrojov v bankovom sektore : bakalárska práca. Školiteľ: Miriama Dubovská. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 8. TICHÁ, Simona. Celoživotné vzdelávanie učiteľov a kreditový systém v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Simona Polonyová. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. FATUROVÁ, Elena. Činnosti mesta Považská Bystrica k sociálne slabším skupinám obyvateľstva v záujme ich ochrany a inklúzie : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Sika. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 10. KARÁČOVÁ, Dominika. Sociálna politika zamestnávateľa vo vzťahu k starostlivosti o zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Sika. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha