Výsledky vyhľadávania

 1. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. KARÁČOVÁ, Dominika. Sociálna politika zamestnávateľa vo vzťahu k starostlivosti o zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Sika. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 3. SCHRAMKOVÁ, Mária Patrícia. Benefity, výzvy a riziká prechodu na zelenú ekonomiku : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Klimko. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. WINDISCHOVÁ, Viktória. Podpora v nezamestnanosti, komparácia vo vybratých krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠELIGOVÁ, Nina. Medzinárodná mobilita študentov v krajinách EÚ a jej dopad na ľudský kapitál : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Přívara. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. HAULÍKOVÁ, Nicol. Medzigeneračný prenos chudoby a sociálna mobilita : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Kahanec. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 7. KOTEKOVÁ, Kristína. Chudoba pracujúcich : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2019. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. HEGYIOVÁ, Kristína. Aktuálne problémy zavádzania e-Health v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Nováková. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. Trh práce a sociálna ekonomika - špecifické otázky a problémy : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zostavil: Peter Sika ; recenzenti: Božena Igliarová, Roman Klimko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM [102 s.] [5 AH]. VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0002/16, OP VaV (ITMS 26240120032). ISBN 978-80-225-4503-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. TURÁNYIOVÁ, Silvia. Sociálna ekonomika v slovenských podmienkach – súčasnosť a perspektívy : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2018. 62 s.
  kniha

  kniha