Výsledky vyhľadávania

 1. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
  elektronický časopis

  elektronický časopis


 2. VIŠŇOVSKÝ, Viliam. Manažment v zdravotníctve : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Nováková Pechová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 3. LYSÁK, Marek. Postavenie a možnosti uplatnenia menšín na slovenskom trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Eva Pongrácz. Bratislava, 2017. 94 s.
  kniha

  kniha


 4. WAGNER, Andrej. Rozvoj ľudských zdrojov s akcentom na franchising : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 5. MATEJÍČKOVÁ, Petra. Procesy zamestnávania a ich efekty v konkrétnej finančnej organizácii : diplomová práca. Školiteľ: Mária Antalová. Bratislava, 2017. 100 s.
  kniha

  kniha


 6. PETROVÁ, Simona. Migrácia vysokokvalifikovaných pracovných síl v krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Přívara. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha


 7. SKLENÁROVÁ, Dominika. Desaťročie rómskej inklúzie (2005-2015) : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslava Szüdi Kováčová. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 8. LUPTÁKOVÁ, Romana. Význam dobrovoľníctva v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Jaroslava Szüdi Kováčová. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 9. KOLMAČKOVÁ, Laura. Demografický vývoj slovenskej populácie a jeho dopad na dôchodkový systém : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 10. HETTEŠOVÁ, Barbora. Dlhodobá nezamestnanosť v SR a jej riešenie nástrojmi aktívnej politiky trhu práce : bakalárska práca. Školiteľ: Eva Rievajová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha