Výsledky vyhľadávania

 1. STAŠKO, Jakub. Komanditná spoločnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Slezáková. Bratislava, 2021. 38 s.
  kniha

  kniha

 2. ŠILÁKOVÁ, Sindy. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2021. 35 s.
  kniha

  kniha

 3. WEISZ, Vivien. Právna úprava podnikania v cestovnom ruchu v Slovenskej republike a Českej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2021. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. TAKÁČ, Samuel. Ochrana hospodárskej súťaže pred jej nedovoleným obmedzovaním v práve Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2021. 38 s.
  kniha

  kniha

 5. BAJCÁROVÁ, Michaela. Výhody a nevýhody európskych právnych foriem obchodných spoločností : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. HARVANCOVÁ, Andrea. Porovnanie zabezpečovacích inštitútov podľa obchodnoprávnej a občianskoprávnej úpravy : bakalárska práca. Školiteľ: Dušan Holub. Bratislava, 2021. 39 s.
  kniha

  kniha

 7. HARŠANYIOVÁ, Jana. Timesharingová zmluva - jej právna úprava a využitie v cestovnom ruchu : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2021. 52 s.
  kniha

  kniha

 8. FELING, Peter. Spoločnosť s ručením obmedzeným a podnikateľ - fyzická osoba, ich vzájomné porovnanie a špecifikácia odvodových a daňových povinností : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Vačoková. Bratislava, 2021. 72 s.
  kniha

  kniha

 9. KUSINOVÁ, Dominika. Zánik účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Winkler. Bratislava, 2021. 49 s.
  kniha

  kniha

 10. MASÁROVÁ, Patrícia. Poistenie v medzinárodnom obchode : bakalárska práca. Školiteľ: Lujza Jurkovičová. Bratislava, 2021. 48 s.
  kniha

  kniha