Výsledky vyhľadávania

 1. BOGUSKÁ, Lívia. Ochranná známka - právne a ekonomické aspekty : diplomová práca. Školiteľ: Marian Kropaj. Bratislava, 2021. 60 s.
  kniha

  kniha

 2. HRUBÁ, Štefánia. Komercionalizácia duševného vlastníctva : diplomová práca. Školiteľ: Marian Kropaj. Bratislava, 2021. 61 s.
  kniha

  kniha

 3. VÁNY, Marko. Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní finančného sprostredkovania : diplomová práca. Školiteľ: Martin Winkler. Bratislava, 2021. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. PACIGOVÁ, Lívia. Kontrola živnostenského podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Slezáková. Bratislava, 2021. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. VAKULA, Erik. Právne aspekty procesu komercionalizácie duševného vlastníctva : diplomová práca. Školiteľ: Marian Kropaj. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. HUDÁK, Vladimír. Ochranná známka - právne a ekonomické aspekty : diplomová práca. Školiteľ: Marian Kropaj. Bratislava, 2021. 60 s.
  kniha

  kniha

 7. OČENÁŠOVÁ, Jana. Zodpovednosť konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným : bakalárska práca. Školiteľ: Marian Kropaj. Bratislava, 2021. 41 s.
  kniha

  kniha

 8. WEISZ, Vivien. Právna úprava podnikania v cestovnom ruchu v Slovenskej republike a Českej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2021. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠILÁKOVÁ, Sindy. Zodpovednosť za škodu v obchodnom práve : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2021. 35 s.
  kniha

  kniha

 10. NGUYEN, Lan Nhi. Živnostenské podnikanie cudzincov v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha