Výsledky vyhľadávania

 1. BELANOVÁ, Katarína. Teória a politika podnikateľských financií : zbierka príkladov. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Urban Kováč. 4. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 131 s. [5,184 AH]. ISBN 978-80-225-4830-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. BELANOVÁ, Katarína. Teória a politika podnikateľských financií : zbierka príkladov. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Marek Niňaj. 3. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 130 s. [4,838 AH]. ISBN 978-80-225-4750-5.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. GERTLER, Ľubomíra - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - MAJER, Lukáš. Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail. - Registrovaný: Web of Science. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 2, pp. 96-120 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 4. BELANOVÁ, Katarína - GERTLER, Ľubomíra - SIVÁK, Rudolf. “Too Much Debt Will Kill You”: Although Not in Central Europe, Yet. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 10, s. 981-1001 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 5. GERTLER, Ľubomíra - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - MAJER, Ivan. Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 2, s. 96-120.
  článok

  článok

 6. CSINGER, Tímea. Zmeny v štruktúre bilancie komerčných bánk v novom ekonomickom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 7. BELANOVÁ, Katarína. Teória a politika podnikateľských financií : zbierka príkladov. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Marek Niňaj. 3., rozšírené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 130 s. [4,84 AH]. ISBN 978-80-225-4615-7. [Počet ex. : 13, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 8. DIMISHKOVSKI, Nikola. Determinants that influence bank profitability : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2018. 28 s.
  kniha

  kniha

 9. BERZÉTY, Peter. Bezpečné aktíva - ich úloha a funcia v ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 10. MAJER, Lukáš. Prenos makroekonomických šokov na meranie kreditného rizika v kontexte Basel III : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2018. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha