Výsledky vyhľadávania

 1. GERTLER, Ľubomíra - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - MAJER, Lukáš. Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail. - Registrovaný: Web of Science. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 2, pp. 96-120 online. VEGA 1/0688/20.
  článok

  článok

 2. GERTLER, Ľubomíra - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína - MAJER, Ivan. Explaining Corporate Credit Default Rates with Sector Level Detail. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2020. ISSN 2464-7683, 2020, vol. 70, no. 2, s. 96-120.
  článok

  článok

 3. CSINGER, Tímea. Zmeny v štruktúre bilancie komerčných bánk v novom ekonomickom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. BELANOVÁ, Katarína. Teória a politika podnikateľských financií : zbierka príkladov. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Marek Niňaj. 3., rozšírené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 130 s. [4,84 AH]. ISBN 978-80-225-4615-7. [Počet ex. : 13, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 5. DIMISHKOVSKI, Nikola. Determinants that influence bank profitability : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2018. 28 s.
  kniha

  kniha

 6. BERZÉTY, Peter. Bezpečné aktíva - ich úloha a funcia v ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2018. 75 s.
  kniha

  kniha

 7. MAJER, Lukáš. Prenos makroekonomických šokov na meranie kreditného rizika v kontexte Basel III : dizertačná práca. Školiteľ: Ľubomíra Gertler. Bratislava, 2018. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. SIVÁK, Rudolf et al. Riziko vo financiách a v bankovníctve. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Katarína Belanová. 5. vydanie, prepracované, rozšírené a upravené. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 485 s. [25,82 AH]. Economics. VEGA 1/0946/17. ISBN 978-80-89710-45-4. [Počet ex. : 20, z toho voľných 7, prezenčne 3]
 9. SIVÁK, Rudolf - BELANOVÁ, Katarína - JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína. Financie podnikateľskej sféry. Recenzenti: Ľubomíra Gertler, Miloš Hofreiter. 2. vydanie, prepracované. Bratislava : Sprint 2 s.r.o., 2018. 341 s. [18,40 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-42-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 3]
 10. GERTLER, Ľubomíra - SIVÁK, Rudolf - KISEĽÁKOVÁ, Dana. Assessing explanatory power of household debt for house prices. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 4, s. 355-369. VEGA 1/0946/17.
  článok

  článok