Výsledky vyhľadávania

 1. HALÁSKOVÁ, Martina - BEDNÁŘ, Pavel. Public Research and Development in European Union Countries - Evaluation Based on Selected Indicators. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, č. 43, s. 74-86.
  článok

  článok

 2. HALÁSKOVÁ, Renáta - HALÁSKOVÁ, Martina. Dlouhodobá péče ve vybraných zemích OECD v kontextu demografických změn. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 41, s. 43-54.
  článok

  článok

 3. HALÁSKOVÁ, Renáta - HALÁSKOVÁ, Martina. Local Governments in EU Countries: Competences and Financing of Public Services. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 40, s. 49-60.
  článok

  článok

 4. HALÁSKOVÁ, Renáta - BEDNÁŘ, Pavel - HALÁSKOVÁ, Martina. Forms of providing and financing long-term care in OECD countries. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2017. ISSN 1213-2446, 2017, roč. 17, č. 2, pp. 159–178.
  článok

  článok

 5. HALÁSKOVÁ, Martina - BAZSOVÁ, Blanka. Evaluation of the efficiency of research and development in EU countries. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2016. ISSN 1212-415X, 2016, roč. 16, č. 4, s. 32-45.
  článok

  článok

 6. Financie územnosprávnych celkov : aplikačné praktikum. Erika Neubauerová, Zuzana Brindzová, zostavovateľské práce: Zuzana Brindzová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 173 s. [8,8 AH]. ISBN 978-80-225-4240-1.
 7. NEUBAUEROVÁ, Erika - BRINDZOVÁ, Zuzana. Financie územnosprávnych celkov : aplikačné praktikum. Recenzenti: Jana Péliová, Martina Halásková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 173 s. [8,8 AH]. ISBN 978-80-225-4240-1.
 8. HALÁSKOVÁ, Martina. Public administration in EU countries: selected comparative approaches. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. ISSN 1212-3951, 2015, roč. 18, č. 1, p. 45-58.
  článok

  článok

 9. ARDIELLI, Eva - HALÁSKOVÁ, Martina. Evatuation of good governance in EU countries. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2015. ISSN 1212-415X, 2015, roč. 15, č. 3, s. 5-17.
  článok

  článok

 10. ARDIELLI, Eva - HALÁSKOVÁ, Martina. Assessment of E-government in EU countries. In Scientific papers of the University of Pardubice : Series D. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2015. ISSN 1804-8048, 2015, č. 34, s. 4-16.
  článok

  článok