Výsledky vyhľadávania

 1. ČAJKA, Peter - ABRHÁM, Josef. Regional Aspects of V4 Countries' Economic Development over a Membership Period of 15 Years in the European Union. In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2019. ISSN 1335-9096, 2019, vol. 19, no. 1, s. 89-105.
  článok

  článok

 2. ABRHÁM, Josef - BURDA, Petr - HAVLÍČKOVÁ, Blanka. Regionální diferenciace ekonomické úrovně Evropské unie. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 60-66 online.
  článok

  článok

 3. JANKELOVÁ, Nadežda - BEŇOVÁ, Martina - JANKUROVÁ, Andrea. Manažment a globálna hospodárska kríza. Recenzenti: Josef Abrhám, Ján Králik. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. 122 s. [6,97 AH]. VEGA 1/0109/17. ISBN 978-80-7556-024-7.
 4. ABRHÁM, Josef. Factors that influence the commpetitiveness of Czech rural small and medium enterprises. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2015. ISSN 0139-570X, 2015, vol. 61, no. 10, s. 450-460.
  článok

  článok

 5. VOŠTA, Milan - ABRHÁM, Josef. Globální cestovní ruch a implikace pro Českou republiku. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 4, s. 63-77.
  článok

  článok

 6. ABRHÁM, Josef. Clusters in tourism, agriculture and food processing within the Visegrad Group. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2014. ISSN 0139-570X, 2014, vol. 60, no. 5, s. 208-218.
  článok

  článok

 7. ABRHÁM, Josef - HERGET, Jan. Approaches to the assessment of the factors of competitiveness and long-term growth. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2013. ISSN 1335-2741, 2013, roč. 16, č. 2, s. 98-109.
  článok

  článok

 8. ABRHÁM, Josef. New EU member states: economic growth, convergence and effects of integration processes. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2012. ISSN 1335-2741, 2012, roč. 15, č. 2, s. 106-123.
  článok

  článok

 9. ABRHÁM, Josef - VOŠTA, Milan. Ekonomický růst a konvergence rozšířené Evropské Unie. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2011. ISSN 0572-3043, 2011, roč. 19, č. 5, s. 3-16.
  článok

  článok

 10. ABRHÁM, Josef. Rural development and regional disparities of the new EU member states. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2011. ISSN 0139-570X, 2011, vol. 57, no. 6, pp. 288-296.
  článok

  článok