Výsledky vyhľadávania

 1. FRANK, Karol. Sme pripravení na post-eurofondovú éru ? In Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 1, s. 6-8.
  článok

  článok


 2. KALIŠ, Richard - STRACOVÁ, Erika - BRONČEK, Juraj. Sociálno-ekonomické aspekty deindustralizácie : správa o výsledkoch riešenia projektov za rok 2017: projekty mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave : rok riešenia projektu: 2017. Posudzovatelia: Viera Kubičková, Karol Frank. 1. vydanie. Bratislava, [2017]. 2 s.

 3. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2016 a výhľad do roku 2018. Oponenti: Vladimír Gonda, Štefan Zajac. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. 155 s. VEGA 2/0070/15. ISBN 978-80-7144-275-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu [elektronický zdroj]. Zostavil: Daniel Dujava ; recenzenti: Juraj Sipko, Karol Frank. 1. vyd. Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. CD-ROM [68 s., 3,1 AH]. I-16-102-00. ISBN 978-80-225-4322-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. DUJAVA, Daniel. Možnosti obnovy dynamiky rastu v krajinách eurozóny. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 5-15 CD-ROM. I-16-102-00.
  článok

  článok


 6. DRÁB, Ján. Monetary transmission mechanism and unemployment relation in V4. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s.16-23 CD-ROM. I-16-102-00.
  článok

  článok


 7. ADAMOVSKÝ, Peter. Podpora tvorby pracovných miest Slovenska a vybraných krajín EÚ prostredníctvom nástroja Horizont 2020. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 24-28 CD-ROM. I-16-102-00.
  článok

  článok


 8. KRAKO, Jakub. Problematika zdravotného postihnutia v oblasti vzdelávania a zamestnanosti v krajinách V4. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 29-37 CD-ROM. I-16-102-00.
  článok

  článok


 9. TOMA, Ján - TRNOVSKÝ, Karol. Medzinárodná migrácia v krajinách EÚ v kontexte dôchodkovej nerovnosti. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 38-47 CD-ROM. I-16-102-00, VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 10. DARMO, Ľubomír. Poskytovanie investičných stimulov v Slovenskej republike: regionálny pohľad. In Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu : zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4322-4, s. 48-63 CD-ROM. VEGA 1/0975/15.
  článok

  článok