Výsledky vyhľadávania

 1. KONVALINKOVÁ, Iveta. Zmeny pri posudzovaní finančnej disciplíny. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 9, s. 10-13.
  článok

  článok


 2. KONVALINKOVÁ, Iveta. Systémové nezrovnalosti vo finančnej disciplíne. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 9, s. 14-17.
  článok

  článok


 3. KONVALINKOVÁ, Iveta. Poskytnutie a použitie verejných prostriedkov. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 1, s. 15-17.
  článok

  článok


 4. KONVALINKOVÁ, Iveta. Finančná kontrola a vnútorný audit. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 1, s. 18-21.
  článok

  článok


 5. KONVALINKOVÁ, Iveta. Novela zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 1, s. 8-11.
  článok

  článok


 6. KONVALINKOVÁ, Iveta. Časovosť - základná zásada rozpočtového hospodárenia v roku 2015. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 2-3, s. 17-19.
  článok

  článok


 7. KONVALINKOVÁ, Iveta. Novela rozpočtových pravidiel VS. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 2-3, s. 20-21.
  článok

  článok


 8. KONVALINKOVÁ, Iveta. Strata príspevkovej organizácie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 5-6, s. 15-18.
  článok

  článok


 9. KONVALINKOVÁ, Iveta. Transformácia príspevkovej organizácie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 7, s. 10-13.
  článok

  článok


 10. KONVALINKOVÁ, Iveta. Neziskové organizácie a vklad majetku. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-0448, 2015, roč. 9, č. 7, s. 14-17.
  článok

  článok