Výsledky vyhľadávania

 1. VETERNÍKOVÁ, Mária. Osobný bankrot v kontexte verejnej správy. In Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě. mezinárodní vědecká konference. Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě : recenzovaný sborník mezinárodní vědecké konference. - Opava : Ústav veřejné správy a regionální politiky, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-393-2, s. 98-104.
  článok

  článok

 2. VETERNÍKOVÁ, Mária. Nepoctivý zámer v oddlžení. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie. mezinárodní vědecká konference. Právo v podnikání vybraných členských států Evropské Unie : sborník příspěvků k XII. ročníku mezinárodní vědecké konference = Proceedings of the XII International Scientific Conference. - Praha : TROAS, 2020. ISBN 978-80-88055-10-5. ISSN 2571-4074 (Print), s. 313-320 online.
  článok

  článok

 3. VETERNÍKOVÁ, Mária. Postupy pri uzatváraní poistných zmlúv a ich špecifikácia. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4726-0, s. 97-103 online.
  článok

  článok

 4. PODMANICKÝ, Tomáš. Oddlženie fyzickej osoby splátkovým kalendárom : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2020. 36 s.
  kniha

  kniha

 5. MAJDOVÁ, Petra. Obchodné meno a jeho právna ochrana : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2020. 38 s.
  kniha

  kniha

 6. VÉGH, Imre. Likvidácia obchodnej spoločnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 7. KOŠŤÁLOVÁ, Natália. Medzinárodné insolvenčné konanie : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 8. CHECHENIKOVA, Anastasiia. Právnické osoby a ich typológia : diplomová práca. Školiteľ: Mária Veterníková. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 9. WINKLER, Martin et al. Basics of Law. Reviewers: Nicole Grmelová, Peter Pénzeš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 290 s. [19,289 AH]. KEGA 020EU-4/2019. ISBN 978-80-225-4781-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 10. JURKOVIČOVÁ, Lujza et al. Poistné právo pre ekonómov. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. 221 s. [11,39 AH]. ISBN 978-80-571-0180-2. [Počet ex. : 15, z toho voľných 9, prezenčne 3]