Výsledky vyhľadávania

 1. ZUBAĽOVÁ, Alena - GEŠKO, Martin - BORZA, Michal. Effectivity of Progressive Taxation from the Micro- and Macroeconomic Perspective. - Registrovaný: Scopus. In Danube: Law, Economics and Social Issues Review. - Berlin : De Gruyter. ISSN 1804-6746, 2020, vol. 11, no. 3, pp. 228-238 online. VEGA-15-0322.
  článok

  článok

 2. GEŠKO, Martin. Zámerné úpravy základu dane právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-6] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. DURILOVÁ, Katarína. Formy zámerných úprav základu dane PO : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 4. NÉMETH, Viktor. Redistribučná funkcia daní a jej význam v súčasnej ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 5. POĽANČÍKOVÁ, Simona. Dane a efektívnosť verejného sektora : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 6. KARABINOŠOVÁ, Anna. Alternatívne možnosti stanovenia sadzby dane z príjmu právnických osôb : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 7. GAŠPERANOVÁ, Andrea. Zdaňovanie luxusných statkov v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠKORCOVÁ, Natália. Vplyv daňovej licencie na výber daní : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 9. KULICHOVÁ, Lucia. Estimation of the Impact of the Nominal Corporate Tax Rate Reduction in Slovak Republic : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 10. HÁJEK, Adam. Progresívne zdanenie príjmov v podmienkach Slovenskej republiky – ekonomická účinnosť a perspektívy : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha