Výsledky vyhľadávania

 1. CUNINKA, Maroš. Zdanenie majetku v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 2. SENKOVÁ, Frederika. Zdanenie právnických osôb v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 3. KRIŽAN, Annamaria. Trendy v daňovej politike krajín OECD : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 4. GEŠKO, Martin. Zámerné úpravy základu dane právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-6] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 5. DURILOVÁ, Katarína. Formy zámerných úprav základu dane PO : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 6. NÉMETH, Viktor. Redistribučná funkcia daní a jej význam v súčasnej ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 7. POĽANČÍKOVÁ, Simona. Dane a efektívnosť verejného sektora : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 8. KARABINOŠOVÁ, Anna. Alternatívne možnosti stanovenia sadzby dane z príjmu právnických osôb : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 9. GAŠPERANOVÁ, Andrea. Zdaňovanie luxusných statkov v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠKORCOVÁ, Natália. Vplyv daňovej licencie na výber daní : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha