Výsledky vyhľadávania

 1. GEŠKO, Martin. Zámerné úpravy základu dane právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-6] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 2. GEŠKO, Martin - PÉLIOVÁ, Jana. Economic Insight into the Minimum Corporate Tax in the Slovak Republic. In Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats.. International Scientific Conference. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats : Proceedings of VII. International Scientific Conference, Spa Nový Smokovec (Congress Centre), High Tatras, Slovak Republic, 25-29 September 2018. - Prešov : Bookman, 2018. ISBN 978-80-8165-300-1, pp. 795-801. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 3. LACKOVIČOVÁ, Nikola. Oceňovanie kontrolovaných transakcií vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 4. FEITSCHEROVÁ, Viktória. PROMOTING INCLUSIVE GROWTH IN A GLOBALIZED WORLD : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha

 5. JUROVÁ, Olívia. Podmienky incidencie špecifického zdanenia tabaku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 6. VETRICHOVÁ, Jana. Daňové licencie a ich vplyv na ekonomiku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha

 7. KUBICOVÁ, Jana et al. Zdaňovanie finančného sektora : vybrané problémy. Recenzenti: Marcela Rabatinová, Ingrid Šabíková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [163 s.] [7,75 AH]. VEGA 1/0776/16. ISBN 978-80-225-4572-3.
 8. ŠLESÁR, Marek. Komparácia daňovej optimalizácie základu dane vo vybraných subjektoch : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha

 9. BREZÁNIOVÁ, Soňa. Zníženie DPH na vybrané tovary a služby – teória a prax : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha

 10. KOLLÁROVÁ, Marcela. Zdanenie právnických osôb v SR – ekonomické zhodnotenie : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha