Výsledky vyhľadávania

 1. SEMANCOVÁ, Zdenka. Analýza vplyvu systému riadenia a kontroly vybraného verejného ekonomického subjektu na efektívnosť jeho činností : diplomová práca. Školiteľ: Anton Čiernik. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 2. DRUGDOVÁ, Barbora. Neživotné poistenie. Lektorovali: Anton Čiernik, Eva Ducháčková, Elena Karvašová. 1. vydanie. Bratislava : ŠEVT, 2020. 210 s. [10,05 AH]. ISBN 978-80-8106-074-8.
 3. PILO, Dávid. Význam európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pri zvyšovaní efektívnosti verejnej dopravy v Slovenskej republike v programovom období 2014-2020 : bakalárska práca. Školiteľ: Anton Čiernik. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. DRAŠKOVIČOVÁ, Jana. Štruktúra, ciele a financovanie dopravného sektora SR : diplomová práca. Školiteľ: Anton Čiernik. Bratislava, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 5. ZÁTOPKOVÁ, Lenka. Analýza vplyvu systému finančného riadenia EŠIF na zvyšovanie efektívnosti ich využitia v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Anton Čiernik. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha

 6. KAŠUBOVÁ, Miroslava. Tax Benefits Resulted from the Construction of the Green Buildings in the Foreign Countries and in the Slovak Republic - Impact Analysis from the Tax Systems Point of View : diplomová práca. Školiteľ: Anton Čiernik. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 7. PAVLOVSKÝ, Martin. Podpora rozvoja železničnej dopravy v SR z verejných zdrojov a jej význam pri zabezpečovaní trvalo udržateľného ekonomického rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Anton Čiernik. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha

 8. LÍŠKOVÁ, Ivana. Ekonomické nástroje financovania trvalo udržateľnej dopravy v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Anton Čiernik. Bratislava, 2018. 85 s.
  kniha

  kniha

 9. JEŽOVÁ, Veronika. Kontrola štátnej pomoci verejných projektov financovaných z prostriedkov finančnej pomoci Európskej únie v SR : diplomová práca. Školiteľ: Anton Čiernik. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. ČIERNIK, Anton. Finančná kontrola a systém riadenia v organizácii. Recenzenti: Elena Fetisovová, Marta Matulčíková. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBum, 2018. 240 s. [11 AH]. ISBN 978-80-87500-93-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]