Výsledky vyhľadávania

 1. TEPLICKÁ, Katarína. Nový prístup k riadeniu nákladov v podniku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 8-12.
  článok

  článok

 2. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - TEPLICKÁ, Katarína - KOČIŠOVÁ, Michaela. Vplyv infografiky na rozhodovanie manažérov. In MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2021. ISSN 1338-5127, 2021, roč. 13, č. 1, s. 55-65.
  článok

  článok

 3. MARASOVÁ, Daniela et al. Sustainable Quality of Conveyor Belts Using an Integrated Knowledge System to Support Decision-Making. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2021, vol. 26, no. 1, pp. 117-127 online. VEGA 1/0577/17, APVV-18-0248.
  článok

  článok

 4. LUKÁČ, Jozef et al. Evaluation of the Financial Performance of the Municipalitiesin Slovakia in the Context of Multidimensional Statistics. - Registrovaný: Web of Science. In Journal of Risk and Financial Management. - Basel : MDPI. ISSN 1911-8066, 2021, vol 14, no. 12, pp. 1-10 online. KEGA 049TUKE-4/2019.
  článok

  článok

 5. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - TEPLICKÁ, Katarína. Odpisovanie majetku - nástroj daňovej optimalizácie. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = Journal of Corporate Management and Economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2020. ISSN 1338-5127, 2020, roč. 12, č. 1, s. 76-84.
  článok

  článok

 6. TEPLICKÁ, Katarína - KÁDÁROVÁ, Jaroslava. Analýza daňových zmien a ich vplyv na podnikateľský sektor na Slovensku. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = Journal of Corporate Management and Economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2020. ISSN 1338-5127, 2020, roč. 12, č. 1, s. 65-75.
  článok

  článok

 7. TEPLICKÁ, Katarína - KÁDÁROVÁ, Jaroslava. Zmeny v mzdovej agende a ich vplyv na podnikateľský sektor. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = Journal of Corporate Management and Economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2020. ISSN 1338-5127, 2020, roč. 12, č. 1, s. 85-94.
  článok

  článok

 8. KÁDÁROVÁ, Jaroslava - TEPLICKÁ, Katarína - KOČIŠOVÁ, Michaela. Softvérové nástroje Business Intelligence pre manažérov. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = Journal of Corporate Management and Economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2020. ISSN 1338-5127, 2020, roč. 12, č. 2, s. 147-157.
  článok

  článok

 9. ČULKOVÁ, Katarína - TEPLICKÁ, Katarína. Nový prístup k finančnému manažmentu prostredníctvom ukazovateľa „Eva“. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. ISSN 1338-5127, 2019, roč. 11, č. 1, s. 27-35.
  článok

  článok

 10. BOZOGÁŇ, Matúš - HURNÁ, Soňa - TEPLICKÁ, Katarína. Znalosti a zručnosti pracovníkov manažmentu leteckej dopravy a ich vzdelávanie na univerzitách. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. ISSN 1338-5127, 2019, roč. 11, č. 1, s. 17-26.
  článok

  článok