Výsledky vyhľadávania

 1. PÁPAYOVÁ, Ivana. Pôsobenie USA v Afganistane : bakalárska práca. Školiteľ: Rudolf Kucharčík. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 2. PELIKÁNOVÁ, Daniela. Postavenie Japonska v súčasnej svetovej politike : bakalárska práca. Školiteľ: Rudolf Kucharčík. Bratislava, 2019. 53 s.
  kniha

  kniha

 3. MARTIŠKOVÁ, Miroslava. Politická participácia menšín vo Vyšehradskom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Rudolf Kucharčík. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha

 4. ĎURČÁKOVÁ, Diana. Politická a ekonomická situácia Španielska po kríze v roku 2008 : bakalárska práca. Školiteľ: Rudolf Kucharčík. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠVECOVÁ, Ivana. Postavenie Saudskej Arábie na Blízkom východe : bakalárska práca. Školiteľ: Rudolf Kucharčík. Bratislava, 2019. 39 s.
  kniha

  kniha

 6. KUCHARČÍK, Rudolf. Územné spory v Latinskej Amerike. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404, s. 242-247. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 7. KUCHARČÍK, Rudolf. Political and Ideological Sources of the Position of President in French Fifth Republic. In Naukovyj visnyk Užgorodsʹkogo nacionalʹnogo universytetu : Serija: Mižnarodni vidnosyny. - Uzhhorod : Uzhhorod National University. ISSN 2413-9971, 2019, vypusk 5, s. 125-130.
  článok

  článok

 8. BOSHKOSKA, Teodora. Acts of a Unilateral Declaration of Independence in International Politics on the example of Kosovo : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Kucharčík. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 9. BRVENÍKOVÁ, Denisa. Súčasné priority zahraničnej politiky Kanady : diplomová práca. Školiteľ: Rudolf Kucharčík. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. KUCIAŇOVÁ, Lenka. Katalánsky separatizmus : bakalárska práca. Školiteľ: Rudolf Kucharčík. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha