Výsledky vyhľadávania

 1. MICHÁLKOVÁ, Anna. [Makromarketing cestového ruchu]. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : MERKURY, 2012. ISSN 1337-9313, 2012, roč. 4, č. 3, s. 117. Recenzia na: Makromarketing cestovného ruchu / Juraj Litomerický. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3146-7.
  článok

  článok

 2. LITOMERICKÝ, Juraj. Makromarketing cestovného ruchu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 120 s. [6,356 AH]. ISBN 978-80-225-3146-7. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 3. KUBIČKOVÁ, Viera. Ľudský faktor v službách cestovného ruchu. Rec. Ľubomír Michník, Michal Poláček, Otokár Kupecký. In Ekonomická analýza služieb a cestovného ruchu v povodí Dunaja a Váhu : zborník príspevkov k riešenej výskumnej úlohe - 2. časť. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1998. ISBN 80-225-1090-4, s. 91-93.
  článok

  článok

 4. SNIŠČÁK, Vincent. Ponuka a prognóza ubytovacích a pohostinských kapacít cestovného ruchu v Podunajskom regióne. Rec. Ľubomír Michník, Michal Poláček, Otokár Kupecký. In Ekonomická analýza služieb a cestovného ruchu v povodí Dunaja a Váhu : zborník príspevkov k riešenej výskumnej úlohe - 2. časť. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1998. ISBN 80-225-1090-4, s. 7-70.
  článok

  článok

 5. MICHALOVÁ, Valéria. K prognóze ponuky služieb - prípad regiónu Podunajsko. Rec. Ľubomír Michník, Michal Poláček, Otokár Kupecký. In Ekonomická analýza služieb a cestovného ruchu v povodí Dunaja a Váhu : zborník príspevkov k riešenej výskumnej úlohe - 2. časť. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1998. ISBN 80-225-1090-4, s. 71-79.
  článok

  článok

 6. NOVACKÁ, Ľudmila. Ponuka cestovného ruchu v Podunajsku a požiadavky na jej kvalitu. Rec. Ľubomír Michník, Michal Poláček, Otokár Kupecký. In Ekonomická analýza služieb a cestovného ruchu v povodí Dunaja a Váhu : zborník príspevkov k riešenej výskumnej úlohe - 2. časť. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1998. ISBN 80-225-1090-4, s. 81-84.
  článok

  článok

 7. DENDIŠ, Ľubomír. K problematike zabezpečovania služieb podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v regióne Podunajsko. Rec. Ľubomír Michník, Michal Poláček, Otokár Kupecký. In Ekonomická analýza služieb a cestovného ruchu v povodí Dunaja a Váhu : zborník príspevkov k riešenej výskumnej úlohe - 2. časť. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1998. ISBN 80-225-1090-4, s. 85-87.
  článok

  článok

 8. STAŇO, Roman - LITOMERICKÝ, Juraj. Budovanie a výstavby termálnych kúpalísk v Podunajskej oblasti. Rec. Ľubomír Michník, Michal Poláček, Otokár Kupecký. In Ekonomická analýza služieb a cestovného ruchu v povodí Dunaja a Váhu : zborník príspevkov k riešenej výskumnej úlohe - 2. časť. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1998. ISBN 80-225-1090-4, s. 89-90.
  článok

  článok

 9. KONEČNÁ, Anna. Vybrané problémy úloh manažmentu strediska cestovného ruchu. Rec. Ľubomír Michník, Michal Poláček, Otokár Kupecký. In Ekonomická analýza služieb a cestovného ruchu v povodí Dunaja a Váhu : zborník príspevkov k riešenej výskumnej úlohe - 2. časť. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1998. ISBN 80-225-1090-4, s. 95-100.
  článok

  článok

 10. TREFIL, Peter. Vybrané problémy typológie podnikov cestovného ruchu v súvislosti s rozvojom regiónov cestovného ruchu. Rec. Ľubomír Michník, Michal Poláček, Otokár Kupecký. In Ekonomická analýza služieb a cestovného ruchu v povodí Dunaja a Váhu : zborník príspevkov k riešenej výskumnej úlohe - 2. časť. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 1998. ISBN 80-225-1090-4, s. 101-106.
  článok

  článok