Výsledky vyhľadávania

 1. KUBIČKOVÁ, Viera et al. Gazelles in tourism in Slovakia - their innovativeness in the current business environment. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Hotelnictví, turismus a vzdělávání : sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2017. ISBN 978-80-87411-99-5, s. 103-109. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 2. REVÁKOVÁ, Martina. Technologické inovácie v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 3. LAPŠANSKÁ, Michaela. IKT a produktivita služieb : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha


 4. POLÁK, Dávid. Technologické inovácie v službách : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 5. VAJDA, Stefanie. Vzťah produkcie poznatkovo intenzívnych služieb a služieb cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2017. 85 s.
  kniha

  kniha


 6. BENKOVIČOVÁ, Katarína. Konzekvencie internetovej ekonomiky na trhové služby v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2017. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. ELIAŠOVÁ, Darina et al. Obchodné podnikanie. Recenzovali: Dana Benešová, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 207 s. [15,57 AH]. ISBN 978-80-225-4461-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. BENEŠOVÁ, Dana - KUBIČKOVÁ, Viera - HUŠEK, Miroslav. Impact of ICT in service enterprises on their economic performance. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, s. 20-33. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok


 9. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Relationships between innovations and productivity in the services in the Slovak economy. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Technology Management & Innovation [elektronický zdroj]. - Santiago, Chile : Universidad Alberto Hurtado - Facultad de Economía y Negocios, 2016. ISSN 0718-2724, 2016, vol. 11, no. 2, p. 46-55 online. VEGA 1/0205/14.
  článok

  článok


 10. SKOKANOVÁ, Eva. Účinky zavádzania nových trendov informačných a komunikačných technológií do podnikovej praxe v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2016. 67 s.
  kniha

  kniha