Výsledky vyhľadávania

 1. BENEŠOVÁ, Dana et al. Innovation Activities of Gazelles in Business Services As a Factor of Sustainable Growth in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues [elektronický zdroj]. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISSN 2345-0282, March, vol. 5, no. 3, (2018. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 2. ELIAŠOVÁ, Darina et al. Obchodné podnikanie. Recenzovali: Dana Benešová, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 207 s. [15,57 AH]. ISBN 978-80-225-4461-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 3. BENKOVIČOVÁ, Katarína. Konzekvencie internetovej ekonomiky na trhové služby v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2017. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. REVÁKOVÁ, Martina. Technologické inovácie v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 5. LAPŠANSKÁ, Michaela. IKT a produktivita služieb : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha


 6. POLÁK, Dávid. Technologické inovácie v službách : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2017. 61 s.
  kniha

  kniha


 7. VAJDA, Stefanie. Vzťah produkcie poznatkovo intenzívnych služieb a služieb cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2017. 85 s.
  kniha

  kniha


 8. KUBIČKOVÁ, Viera et al. Gazelles in tourism in Slovakia - their innovativeness in the current business environment. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Hotelnictví, turismus a vzdělávání : sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2017. ISBN 978-80-87411-99-5, s. 103-109. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 9. LEPIŠOVÁ, Zuzana. Úloha ľudského činiteľa pri využívaní informačných a komunikačných technológií v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2016. 67 s.
  kniha

  kniha


 10. SKOKANOVÁ, Eva. Účinky zavádzania nových trendov informačných a komunikačných technológií do podnikovej praxe v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2016. 67 s.
  kniha

  kniha