Výsledky vyhľadávania

 1. BENEŠOVÁ, Dana et al. Innovation Activities of Gazelles in Business Services As a Factor of Sustainable Growth in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania, 2018. ISSN 2345-0282, March 2018, vol. 5, no. 3, pp. 652-466 online. KEGA 027EU-4/2016.
  článok

  článok


 2. HUŠEK, Miroslav. Faktory účinného využitia informačných a komunikačných technológií ovplyvňujúce konkurencieschopnosť trhových služieb v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2018. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. ROJKOVÁ, Iveta. Online marketingová komunikácia : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 4. KOLLÁROVÁ, Dominika. Vplyv internetu na spotrebiteľské správanie v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha


 5. RIAPOŠOVÁ, Mária. Trendy využitia IKT v cestovnom ruchu a ekonomické dôsledky : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha


 6. REZNÍKOVÁ, Karin. Vzťah inovácií a IKT v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2018. 57 s.
  kniha

  kniha


 7. ČAMAJOVÁ, Gabriela. Význam informačných a komunikačných technológií v sektore služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha


 8. HOFFMANNOVÁ, Lenka. Vplyv IKT na tvorbu nových modelov podnikania v cestovnom ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2018. 88 s.
  kniha

  kniha


 9. KUBIČKOVÁ, Viera et al. Gazelles in Services: what are the Specifics of Existence Slovakia? - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Management & Marketing : The official journal of the Society for Business Excellence. - București : Editura Economică. ISSN 2069-8887, 2018, vol. 13, no. 2, pp. 929-945 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok


 10. BENKOVIČOVÁ, Katarína. Konzekvencie internetovej ekonomiky na trhové služby v SR : dizertačná práca. Školiteľ: Dana Benešová. Bratislava, 2017. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha