Výsledky vyhľadávania

 1. CHEBEŇ, Juraj. Influence of globalization on agrarian sector in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts. SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism : International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 1-10 september 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-28-5, s. 349-356.
  článok

  článok

 2. CHEBEŇ, Juraj - LANČARIČ, Drahoslav - SAVOV, Radovan. Knowledge spillover in human resources planning. Evidence from the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts. SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism : International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 1-10 september 2014, Albena, Bulgaria. - Sofia, Bulgaria : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-28-5, s. 421-426.
  článok

  článok

 3. VOJTKOVÁ, Lucia. Komparácia spotrebiteľského správania seniorov v SR a vo svete : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Chebeň. Bratislava, 2014. 100 s.
  kniha

  kniha

 4. MAJTÁSOVÁ, Katarína. Aplikácia marketingových stratégii v oblasti vysokoškolského vzdelávania : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Chebeň. Bratislava, 2014. 100 s.
  kniha

  kniha

 5. PECNOVÁ, Sylvia. Vzťah seniorov k reklame : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Chebeň. Bratislava, 2014. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. CHMELICKÁ, Eva. Analýza vplyvu direct marketingu na spotrebiteľské správanie seniorov : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Chebeň. Bratislava, 2014. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. BARBOSA, Maria et al. Os new media como instrumento de comunicacáo política: estudo do caso das eleicóes legislativas em 2011 na Península Ibérica. In International Business and Economics Review. - Lisboa : Deplano Network, 2013. ISSN 1647-1989, 2013, no. 4, pp. 235-247.
  článok

  článok

 8. CHEBEŇ, Juraj. The importance of responsible management in public organizations. In Economics in crisis - The crisis of economics : the 6th international conference "The changing economic landscape: issues, implications and policy options" : May 30th - June 1st, 2013, Pula, Croatia : Book of abstracts. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Department of economics and tourism Dr. Mijo Mirkovič, 2013, s. 120.
  článok

  článok

 9. JANOŠKOVÁ, Justína. Aplikácia vybraných foriem marketingovej komunikácie v zdravotníctve : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Chebeň. Bratislava, 2013. 73 s.
  kniha

  kniha

 10. JAŠICOVÁ, Katarína. La comparaison du marketing dans les institutions de l'enseignement supérieur en France et aux Etats-Unis : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Chebeň. Bratislava, 2013. 87 s.
  kniha

  kniha