Výsledky vyhľadávania

 1. LAJOŠ, Branislav. Reklamné stavby verzus informačné a propagačné zariadenia – daňové a účtovné hľadisko. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 4, s. 56-61.
  článok

  článok

 2. LAJOŠ, Branislav. Vývoj a hodnotenie zadlženosti slovenských podnikov. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4054-4, s. 55-63 CD-ROM. VEGA 01/0292/13.
  článok

  článok

 3. CHVASTOVÁ, Martina. Zhodnotenie správy bytov a nebytových priestorov : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2015. 89 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. KUŽMOVÁ, Zuzana. Prognózovanie finančnej situácie podniku v kontexte finančnej analýzy podniku : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2015. 103 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. VIAZANKOVÁ, Marta. Zhodnotenie riadenia nákladov a tvorba ceny v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2015. 85 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. BANICKÝ, Ján. Použitie controllingu pri optimalizácii operatívneho riadenia v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2015. 78 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. KMECOVÁ, Nikoleta. Riadenie nákladov a výnosov v podniku v kontexte odvetvia stavebných hmôt : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2015. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. MALAJTER, Ján. Vplyv zmien v zdaňovaní podnikateľských subjektov na ich hospodárenie : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2015. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. CAPEKOVÁ, Ľudmila. Finančné plánovanie podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2015. 51 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. SIMONIDESOVÁ, Jana et al. Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle. Recenzenti: Alexandra Chapčáková, Lucia Bednárová. 1. vyd. Košice : Petit, 2015. 138 s. [10,11 AH]. VEGA 1/0292/13. ISBN 978-80-971555-5-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]