Výsledky vyhľadávania

 1. LAJOŠ, Branislav. Reklamné stavby verzus informačné a propagačné zariadenia – daňové a účtovné hľadisko. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 4, s. 56-61.
  článok

  článok

 2. KARAFOVÁ, Lea. Štruktúra prehľadu peňažných tokov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2015. 42 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. PETRAŠOVÁ, Diana. Riadenie a rozpočtovanie nákladov v podniku z odvetvia dopravy : diplomová práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2015. 60 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. SIMONIDESOVÁ, Jana et al. Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle. Recenzenti: Alexandra Chapčáková, Lucia Bednárová. 1. vyd. Košice : Petit, 2015. 138 s. [10,11 AH]. VEGA 1/0292/13. ISBN 978-80-971555-5-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. ČONKOVÁ, Monika - LAJOŠ, Branislav. Vývoj počtu a miery zániku slovenských podnikateľských subjektov potravinárskeho priemyslu, obchodu a služieb. In Financie, účtovníctvo, dane 2015 so zameraním na súčasné problémy : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2015. ISBN 978-80-225-4176-3, s. 21-29 CD-ROM. VEGA 1/0292/13.
  článok

  článok

 6. MATTOVÁ, Lenka. Riadenie nákladov v podniku služieb : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2015. 57 s.
  kniha

  kniha

 7. LAJOŠ, Branislav. Controlling podniku v kontexte Big data. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 341-347 CD-ROM. VEGA 01/0292/13.
  článok

  článok

 8. KMECOVÁ, Nikoleta. Riadenie nákladov a výnosov v podniku v kontexte odvetvia stavebných hmôt : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2015. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. MALAJTER, Ján. Vplyv zmien v zdaňovaní podnikateľských subjektov na ich hospodárenie : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Lajoš. Košice, 2015. 57 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. LAJOŠ, Branislav. Vývoj a hodnotenie zadlženosti slovenských podnikov. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4054-4, s. 55-63 CD-ROM. VEGA 01/0292/13.
  článok

  článok