Výsledky vyhľadávania

 1. KICOVÁ, Marianna. Financial Reporting on Cash-Generating Assets in the Public Sector. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 3.-5. septembra 2019, (Topoľčianky, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4640-9, s. 71-75. APVV-16-0602.
  článok

  článok

 2. DAŇOVÁ, Katarína. Opravné položky v účtovníctve slovenských podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Marianna Kicová. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 3. JÁNOŠ, Filip. Analýza zložiek výkazu ziskov a strát vybraných účtovných jednotiek : bakalárska práca. Školiteľ: Marianna Kicová. Bratislava, 2019. 39 s.
  kniha

  kniha

 4. BAČOVÁ, Nikoleta. Význam kalkulačných účtov v účtovej osnove Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Marianna Kicová. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha

 5. KICOVÁ, Marianna. Enterprise´s Process Innovations in the Context of Enterprise´s Financial Performance. In SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. International Scientific Symposium. SM 2019 (Abstracts): Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Abstracts from Proceedings of the 24th International Scientific Symposium, 17th May, 2019, (Subotica, Republic of Serbia). - Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2019, s. 1 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. KICOVÁ, Marianna. Enterprise´s Process Innovations in the Context of Enterprise´s Financial Performance. In SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. International Scientific Symposium. SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings of the 24th International Scientific Symposium, 17th May, 2019, (Subotica, Republic of Serbia). - Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2019, s. 304-311 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. KICOVÁ, Marianna. Financial Reporting on Impairment of NonCash-Generating Assets by Public Sector. In ACFA 2018: Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting. International Conference. ACFA 2018: Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting : Proceedings from the 19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2018), 25.5.2018, (Prague, Czech Republic). - Cham : Springer International Publishing AG/Springer Nature, 2019. ISBN 978-3-030-11850-1. ISSN 2198-7246, pp. 297-305 online.
  článok

  článok

 8. KICOVÁ, Marianna. Enterprise’s Process Innovations in the Context of Enterprise’s Financial Performance. - Registrovaný: Web of Science. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2019. ISSN 2334-6191, 2019, vol. 24, no. 3, pp. 3-13 online.
  článok

  článok

 9. SLAMINKOVÁ, Zuzana. Majetok a záväzky ako zložky účtovnej závierky subjektov verejného sektora : diplomová práca. Školiteľ: Marianna Kicová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. TOTKOVÁ, Kristína. Testovanie vzorky (porovnanie výsledkov testovania štatistického a neštatistického výberu) : diplomová práca. Školiteľ: Marianna Kicová. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha