Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 180  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0003774^"
 1. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Estimation of Asymmetric Responses of U.S. Retail Fuel Prices to Changes in Input Prices Based on a Linear Exponential Adjustment Cost Approach. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2022, vol. 30, no. 2, pp. 757-779 online. VEGA 1/0211/21.
  článok

  článok

 2. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Linear-exponential Adjustment Costs in the Form of Linear Specification. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-93-8, pp. 183-187 online. VEGA 1/0211/21.
  článok

  článok

 3. MLYNÁR, Matúš. Modelovanie vývoja objemu úverov využitím ekonometrických metód : bakalárska práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2021. 58 s.
  kniha

  kniha

 4. HOMZOVÁ, Aneta. Využitie modelov panelových dát pri analýze vybraného ekonomického problému : diplomová práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Asymmetric Transmission of Crude Oil Prices to Retail Gasoline and Diesel Prices in U.S. Market. In MME 2021. International Conference on Mathematical Methods in Economics. 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2021) : Conference Proceedings. - Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2021. ISBN 978-80-213-3126-6, pp. 464-468 online. VEGA 1/0211/21, VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 6. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Možnosti využitia modelu reálneho hospodárskeho cyklu s dvoma obdobiami na vysvetlenie náhlej ekonomickej udalosti. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4885-4, s. 129-133 online. VEGA 1/0211/21, VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 7. SUJOVÁ, Andrea et al. Effects of Foreign Trade on the Economic Performance of Industries - Evidence from Wood Processing Industry of Czechia and Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Economies : [Journal of Development Economics and Macroeconomics]. - Basel : MDPI. ISSN 2227-7099, 2021, vol. 9, no. 4, pp. 1-20 online.
  článok

  článok

 8. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Okamžitý dosah pandémie COVID-19 na globálnu ekonomiku v rámci modelu reálneho hospodárskeho cyklu dvoch období. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021. ISSN 1339-6854, 2021, roč. 31, č. 4, s. 38-58 online. VEGA 1/0211/21.
  článok

  článok

 9. BERNÁTHOVÁ, Nikoleta. Analýza a komparácia vývoja vo vybraných krajinách využitím ekonometrických metód : diplomová práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2020. 95 s.
  kniha

  kniha

 10. BARÁNIKOVÁ, Dana. Využitie ekonometrického modelu pri optimalizácii : diplomová práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha