Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLOŠÍK, Andrej - EVANS, Nina - ŽÁK, Štefan. Research on Cross-Session and Cross-Device Search: A Systematic Literature Review. - Registrovaný: Scopus. In IEEE Access. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISSN 2169-3536, 2021, vol. 9, pp. 82550-82562 online. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok

 2. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Marketing pre stredné školy : moderná učebnica. Recenzenti: Josef Horák, Janka Krošláková, Daniela Skladanová. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 131 s. [10,84 AH]. KEGA 016EU-4/2019. ISBN 978-80-223-4999-4.
 3. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Are Australian TV Advertisers Aware of Evolving Online Information Search Patterns? In IEEE Access. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISSN 2169-3536, 2020, vol. 8, pp. 143066-143075 online. (2020 - Current Contents). VEGA 1/0657/19, KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 4. KUCHTA, Martin - VAŠKOVÁ, Linda - MIKLOŠÍK, Andrej. Facebook Explore Feed: Perception and Consequences of the Experiment. - Registrovaný: Web of Science. In The Review of Socionetwork Strategies. - [Tokio] : Springer Japan. ISSN 1867-3236, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 93-107 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 5. MIKLOŠÍK, Andrej et al. The Future of Tv Advertising Targeting Young Slovak Consumers. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2020, no. 2, pp. 122-138 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. DUDÁŠOVÁ, Malvína. Princípy integrovaného marketingu a ich aplikácia vo vybranej firme : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 7. MÁCSIKOVÁ, Rita. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače a jej pozícia v modernom marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 8. KUCHTA, Martin. Možnosti marketingových analýz a analytických nástrojov v digitálnom marketingu : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2019. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Towards the Adoption of Machine Learning-Based Analytical Tools in Digital Marketing. In IEEE Access. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISSN 2169-3536, 2019, vol. 7, pp. 85705-85718 online. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok

 10. MIKLOŠÍK, Andrej et al. A framework for constructing optimisation models to increase the visibility of organizations' information in search engines. In Information Research. - Sweden : University of Borås. ISSN 1368-1613, 2019, vol. 24, no. 1, pp. [1-13].
  článok

  článok