Výsledky vyhľadávania

 1. KUCHTA, Martin - VAŠKOVÁ, Linda - MIKLOŠÍK, Andrej. Facebook Explore Feed: Perception and Consequences of the Experiment. - Registrovaný: Web of Science. In The Review of Socionetwork Strategies. - [Tokio] : Springer Japan. ISSN 1867-3236, 2020, vol. 14, no. 1, pp. 93-107 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 2. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Are Australian TV Advertisers Aware of Evolving Online Information Search Patterns? In IEEE Access. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISSN 2169-3536, 2020, vol. 8, pp. 143066-143075 online. VEGA 1/0657/19, KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 3. MIKLOŠÍK, Andrej et al. The Future of Tv Advertising Targeting Young Slovak Consumers. - Registrovaný: Web of Science. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2020, no. 2, pp. 122-138 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 4. KUCHTA, Martin. Možnosti marketingových analýz a analytických nástrojov v digitálnom marketingu : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2019. 146 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. DUDÁŠOVÁ, Malvína. Princípy integrovaného marketingu a ich aplikácia vo vybranej firme : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2019. 81 s.
  kniha

  kniha

 6. MÁCSIKOVÁ, Rita. Optimalizácia webových stránok pre vyhľadávače a jej pozícia v modernom marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2019. 82 s.
  kniha

  kniha

 7. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Reflection of Embedded Knowledge Culture in Communication of Australian Companies. In Knowledge Management Research & Practice. - Abingdon : Taylor & Francis. ISSN 1477-8238, 2019, vol. 17, no. 2, pp. 172-181 online.
  článok

  článok

 8. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Towards the Adoption of Machine Learning-Based Analytical Tools in Digital Marketing. In IEEE Access. - Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers. ISSN 2169-3536, 2019, vol. 7, pp. 85705-85718 online. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok

 9. MIKLOŠÍK, Andrej et al. A framework for constructing optimisation models to increase the visibility of organizations' information in search engines. In Information Research. - Sweden : University of Borås. ISSN 1368-1613, 2019, vol. 24, no. 1, pp. [1-13].
  článok

  článok

 10. MIKLOŠÍK, Andrej et al. TV Advertising Campaigns in the Context of Search-Centric Marketing. In ANZMAC 2018: Connect. Engage. Transform.. International Conference. ANZMAC 2018: Connect. Engage. Transform. : Proceedings from the Australian and New Zealand Marketing Academy Conference, 3–5 December 2018, The University of Adelaide, (Adelaide, Australia). - Adelaide : The University of Adelaide, 2018. ISBN 978-1-877040-65-8, pp. 311-314. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok