Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLOŠÍK, Andrej. Search Engine Marketing Strategies: Google Answer Box-Related Search Visibility Factors. In Handbook of Research on Entrepreneurship and Marketing for Global Reach in the Digital Economy. - Hershey : IGI Global (Business Science Reference ), 2018. ISBN 9781522563075, pp. 463-485 online. 2015-PSD-PAV-01.
  článok

  článok


 2. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin - ŽÁK, Štefan. Monetising Content Through Delivery Of Advertisements: The Case of Ad Blockers. - registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 175-179. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok


 3. MIKLOŠÍK, Andrej - HASPROVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan. Promotion of mHealth Applications in Search Engines - A Study of Australia and Slovakia. In Australian Academy of Business and Economics Review. - Sydney : Australian Academy of Business Leadership. ISSN 2205-6726, 2018, vol. 4, no. 2, pp. 103-111 online. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok


 4. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin - ŽÁK, Štefan. Privacy Protection Versus Advertising Revenues: The Case of Content Publishers. - Registrovaný: Web of Science. In Connectist: Istanbul University : Journal of Communication Sciences. - Istanbul : Istanbul University. ISSN 1302-633X, 2018, no. 54, pp. 117-140 online. 1-17-106-00.
  článok

  článok


 5. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin - VAŠKOVÁ, Linda. Informačné systémy marketingu : IKT v integrovanom marketingu. Recenzenti: Štefan Žák, Peter Murár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 295 s. [19,19 AH]. ISBN 978-80-225-4514-3. [Počet ex. : 15, z toho voľných 2, prezenčne 3]

 6. MIKLOŠÍK, Andrej - ŠIMJAKOVÁ, Alžbeta. Digitálny marketing vo vybranej spoločnosti: Východiská a navrhovaný postup implementácie. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018. Konferencia. Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2018 : zborník príspevkov z konferencie, 3. 5. 2018, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4508-2, s. 107-119 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. ŠIMJAKOVÁ, Alžbeta. Digitálny marketing vo vybranej spoločnosti: Východiská a navrhovaný postup implementácie : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 8. FÁBEROVÁ, Ľubica. Využitie digitálnych technológií v marketingu v športe : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 9. SYČOVÁ - MILÁ, Zuzana. Digitálna marketingová komunikácia : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2017. 85 s.
  kniha

  kniha


 10. SVÍTKOVÁ, Mária. Zmeny v spotrebiteľskom správaní v ére digitálnej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha