Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin - ŽÁK, Štefan. Monetising Content Through Delivery Of Advertisements: The Case of Ad Blockers. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 207-212.
  článok

  článok


 2. MIKLOŠÍK, Andrej - HASPROVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan. Influencing consumer decision-making in the mHealth sector - a Slovakia and Australia study. In Melbourne international business and social science research conference 2017 [MIBSRC 2017]. Proceedings of Melbourne international business and social science research conference 2017 [MIBSRC 2017] : Melbourne, 28-30 october, 2017. - Melbourne : Australian academy of business leadership, 2017. ISBN 978-0-9946029-7-8, p. 36.
  článok

  článok


 3. FÁBEROVÁ, Ľubica. Využitie digitálnych technológií v marketingu v športe : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 4. SYČOVÁ - MILÁ, Zuzana. Digitálna marketingová komunikácia : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2017. 85 s.
  kniha

  kniha


 5. SVÍTKOVÁ, Mária. Zmeny v spotrebiteľskom správaní v ére digitálnej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha


 6. STÚPALOVÁ, Monika. Mobilný marketing a jeho vzťah k ostatným nástrojom digitálneho marketingového mixu : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2017. 85 s.
  kniha

  kniha


 7. SENAJOVÁ, Mária. Marketing vo vyhľadávacích portáloch – aktuálny stav a smerovanie : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 8. KUCHTA, Martin - MIKLOŠÍK, Andrej. Evolution of digital video consumption patterns. - Registrovaný: Scopus. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave [elektronický zdroj]. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017. ISSN 1338-130X, 2017, vol. 8, no. 2, pp. 58-69 online. 1-17-106-00.
  článok

  článok


 9. KUCHTA, Martin - MIKLOŠÍK, Andrej. Current and Future Position of Programmatic Buying in Digital Investments on the Slovak Market. In Marketing Identity 2017: Online Rules. International Scientific Conference. Marketing Identity: Online Rules - Part II. : Conference Proceedings from International Scientific Conference : 7th – 8th November 2017, Congress Hall of the Slovak Academy of Sciences, Smolenice, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. ISBN 978-80-8105-918-6. ISSN 1339-5726, pp. 328-338 online. 1-17-106-00.
  článok

  článok


 10. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin. Informačné systémy: digitálne technológie v marketingu. Recenzenti: Štefan Žák, Andrej Hriciga. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 227 s. [12,97 AH]. ISBN 978-80-225-4427-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]