Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin - ŽÁK, Štefan. Monetising Content Through Delivery Of Advertisements: The Case of Ad Blockers. - registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 175-179. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok


 2. MIKLOŠÍK, Andrej - HASPROVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan. Promotion of mHealth Applications in Search Engines - A Study of Australia and Slovakia. In Australian Academy of Business and Economics Review [elektronický zdroj]. - Sydney : Australian Academy of Business Leadership. ISSN 2205-6726, 2018, vol. 4, no. 2, pp. 103-111 online. VEGA 1/0637/17.
  článok

  článok


 3. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin - ŽÁK, Štefan. Privacy Protection Versus Advertising Revenues: The Case of Content Publishers. - Registrovaný: Web of Science. In Connectist: Istanbul University : Journal of Communication Sciences [elektronický zdroj]. - Istanbul : Istanbul University. ISSN 1302-633X, 2018, no. 54, pp. 117-140 online. 1-17-106-00.
  článok

  článok


 4. ŠIMJAKOVÁ, Alžbeta. Digitálny marketing vo vybranej spoločnosti: Východiská a navrhovaný postup implementácie : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 5. FÁBEROVÁ, Ľubica. Využitie digitálnych technológií v marketingu v športe : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2017. 82 s.
  kniha

  kniha


 6. SYČOVÁ - MILÁ, Zuzana. Digitálna marketingová komunikácia : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2017. 85 s.
  kniha

  kniha


 7. SVÍTKOVÁ, Mária. Zmeny v spotrebiteľskom správaní v ére digitálnej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha


 8. STÚPALOVÁ, Monika. Mobilný marketing a jeho vzťah k ostatným nástrojom digitálneho marketingového mixu : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2017. 85 s.
  kniha

  kniha


 9. SENAJOVÁ, Mária. Marketing vo vyhľadávacích portáloch – aktuálny stav a smerovanie : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Miklošík. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 10. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin. Informačné systémy: digitálne technológie v marketingu. Recenzenti: Štefan Žák, Andrej Hriciga. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 227 s. [12,97 AH]. ISBN 978-80-225-4427-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]