Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 90  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0003971^"
 1. VAVRO, Matej. Vyuzitie statistickej a fraktalovej analyzy pre vyjadrenie inflacneho rizika a rizika urokovej miery : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Turňa. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha

 2. TURŇA, Ľubomír. Vplyv základných atribútov procesu vyučovania na jeho priebeh. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-4] CD-ROM.
  článok

  článok

 3. ČERNEK, Peter. Vytvorenie jednoduchého modelu na zber, triedenie a vyhodnotenie dát s relačným výberom : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomír Turňa. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha

 4. TURŇA, Ľubomír. Manifestation of memory properties and selective dynamic behavior of the technical and social environment. - Registrovaný: Scopus. In APLIMAT 2016. Conference. APLIMAT 2016 : 15th conference on applied mathematics : proceedings: Bratislava, February 2-4, 2016. - Bratislava : Institute of mathematics and physics, Faculty of mechanical engineering, Slovak university of technology in Bratislava, 2016. ISBN 978-80-227-4531-4, p. 1045-1053.
  článok

  článok

 5. TIMOŠČUK, Vladimír. Vizualizácia priebehu činností triediacich algoritmov : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomír Turňa. Bratislava, 2016. 84 s.
  kniha

  kniha

 6. MICHÁLKOVÁ, Dominika. Návrh interaktívneho prostredia pre výber stratégie pomocou fuzzy rozhodovania : diplomová práca. Školiteľ: Ľubomír Turňa. Bratislava, 2016. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. LANTAJ, Pavol. Využívanie IT v systéme vzdelávania ekonomických disciplín vo vybraných štátoch EU : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Turňa. Bratislava, 2016. 44 s.
  kniha

  kniha

 8. LECZOVÁ, Viktória. Aplikácia fuzzy logiky a fuzzy množín pre rozhodovacie a výberové procesy : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Turňa. Bratislava, 2016. 50 s.
  kniha

  kniha

 9. DOBIAŠ, Ján. Sledovanie kompatibility open-source a komerčne distribuovaných kancelárskych programov : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubomír Turňa. Bratislava, 2016. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. TURŇA, Ľubomír. Analýza dynamického prejavu skupín z rôznych sociálnych a ekonomických prostredí na hraniciach ich koexistencie. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 63-9 online.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.