Výsledky vyhľadávania

 1. BIELA, Katarína. Hlavní globálni aktéri a vývoj ich postavenia v odvetví pivovarníctva : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 2. CSENKEYOVÁ, Simona. Nepriateľské prevzatia (hostile takeovers) - na príklade vybraných firiem : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 78 s.
  kniha

  kniha

 3. CSÓKA, Roberta. Teoretická charakteristika modelov fungovania medzinárodných firiem v odvetví sharing economy : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. ĎURČOVÁ, Demetria. Vplyv štúdia v zahraničí na kariérne možnosti absolventa : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 5. LUKÁČOVÁ, Patrícia. Generácia Y na slovenskom univerzitnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 49 s.
  kniha

  kniha

 6. KOLENIČ, Michal. Fúzie a akvizície v odvetví pivovarníckeho priemyslu : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 7. RADEKOVÁ, Martina. Paradigmy zdieľanej ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. BÉREŠOVÁ, Kristína. Vybrané aspekty nedostatku pracovných síl a možnosti riešenia v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 9. GURÁŇOVÁ, Lucia. Zdieľaná ekonomika v ubytovacom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2018. 55 s.
  kniha

  kniha

 10. CHRKAVÁ, Lucia. Zdieľaná ekonomika v dopravnom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2018. 56 s.
  kniha

  kniha