Výsledky vyhľadávania

 1. HOŠTÁK, Andrej. Fúzie a akvizície na príklade vybraného odvetvia : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha


 2. MATLONOVÁ, Lívia. Stratégia modrého oceánu na príklade vybraných firiem - pozitívne príklady zo slovenského prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 3. MAJERSKÁ, Michaela. Generation gap a jej vnímanie z pohľadu zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 4. ŠULVOVÁ, Lucia. Faktory konkurencieschopnosti a hlavní aktéri na trhu hračiek : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 5. PODMANICKÁ, Dominika. Faktory konkurencieschopnosti a hlavní aktéri na trhu sladených nealkoholických nápojov : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2017. 83 s.
  kniha

  kniha


 6. CSENKEYOVÁ, Simona. Stratégia modrého oceánu na príklade vybraných firiem - pozitívne príklady zo slovenského prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 7. DRUŽBACKÁ, Barbora. Generation gap a jej vnímanie z pohľadu zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 8. FODOROVÁ, Dana. Vybraný problém manažmentu expatriotov v medzinárodných firmách : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2016. 106 s.
  kniha

  kniha


 9. HORVÁTHOVÁ, Natália. Hodnotenie - nástroj riadenia výkonnosti, motivácie a rozvoja zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2016. 79 s.
  kniha

  kniha


 10. FEČIKOVÁ, Mária. Y engagement - vplyv motivácie mladej generácie na jej výkon : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2016. 74 s.
  kniha

  kniha