Výsledky vyhľadávania

 1. FERENČÍKOVÁ, Soňa - KRAJČÍK, Daniel. Can the West Learn from the East: YES-NO? ZU-NO! Case Study on Reverse Knowledge Transfer. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Book of Abstracts of 21st International Joint Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4817-5, pp. 14 online.
  článok

  článok

 2. VANYOVÁ, Petra. Internacionalizácia slovenskej malej/strednej firmy (prípadová štúdia) : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2021. 61 s.
  kniha

  kniha

 3. PEKAROVÁ, Barbora. Home office vs. produktivita zamestnancov v praxi medzinárodných firiem : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2021. 53 s.
  kniha

  kniha

 4. SPUSTA, Róbert. Dopady COVID-19 na medzinárodný obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2021. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. BAHURINSKÁ, Tímea. Sexuálne obťažovanie v medzinárodnom pracovnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2021. 78 s.
  kniha

  kniha

 6. ELOKHOVA, Olga. Faktory konkurencieschopnosti a úspechu medzinárodných firiem v odvetví sharing economy : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2021. 80 s.
  kniha

  kniha

 7. FODOROVÁ, Simona. Ekonomické dopady pandémie COVID-19 na medzinárodný obchod : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2021. 43 s.
  kniha

  kniha

 8. MAGÁTOVÁ, Alexandra. Syndróm vyhorenia zamestnancov (burn-out effect) v praxi slovenských a medzinárodných firiem : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2021. 57 s.
  kniha

  kniha

 9. TOMÍKOVÁ, Barbora. Syndróm vyhorenia zamestnancov v praxi firiem : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2021. 94 s.
  kniha

  kniha

 10. FERENČÍKOVÁ, Soňa et al. Stratégia medzinárodného podnikania. Recenzenti: Dagmar Cagáňová, Otília Zorkóciová. 1. vydanie. Bratislava : Ekonóm, 2021. [379 s.] [18,93 AH]. VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-225-4898-4.