Výsledky vyhľadávania

 1. TIBENSKÁ, Simona. Zmeny zahraničnoobchodnej politiky Chorvátska po vstupe do EÚ a ich dopad na zahraničný obchod krajiny : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 73 s.
  kniha

  kniha


 2. KENDER, Roman. Analýza vplyvu dumpingového dovozu na priemysel SR - vybraný antidumpingový prípad : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 94 s.
  kniha

  kniha


 3. MUSILOVÁ, Zuzana. Ochrana proti dumpingovým dovozom v EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 43 s.
  kniha

  kniha


 4. PAVLINOVÁ, Nikola. Európska únia a riešenie sporov vo WTO : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 44 s.
  kniha

  kniha


 5. GANDŽALA, Pavol. Ochrana proti dumpingovým dovozom v USA : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Silná. Bratislava, 2015. 39 s.
  kniha

  kniha


 6. RUŽEKOVÁ, Viera. [Alternatívy vývoja európskej integrácie]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 31, s. 484-486. Recenzia na: Alternatívy vývoja európskej integrácie / Zuzana Kittová a kolektív ; recenzentky: Viera Gavaľová, Anna Ďurfina ; editorky: Zuzana Kittová, Denisa Čiderová. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3892-3.
  článok

  článok


 7. SILNÁ, Zuzana - KITTOVÁ, Zuzana. International trade in conflict minerals: solutions for the EU regulatory framework. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 28, pp. 620-629.
  článok

  článok


 8. JAMBOROVÁ, Erika Mária. [Alternatívy vývoja európskej integrácie]. In Dlhová kríza v eurozóne - analýza súvislostí a hľadanie riešení : zborník vedeckých statí riešiteľov projektov VEGA 2014 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4027-8, s. 101-102 CD-ROM. Recenzia na: Alternatívy vývoja európskej integrácie / Zuzana Kittová a kolektív ; recenzentky: Viera Gavaľová, Anna Ďurfina ; editorky: Zuzana Kittová, Denisa Čiderová. 2. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3892-3.
  článok

  článok


 9. KRAJČÍKOVÁ VARGOVÁ, Andrea. [Analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky]. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2014. ISSN 1337-9313, 2014, roč. 6, č. 3, s. 68-69. Recenzia na: Analýza zahraničného obchodu Slovenskej republiky / Viera Ružeková, Elena Kašťáková, Zuzana Silná ; recenzenti: Peter Knapik, Martin Líner. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3791-9.
  článok

  článok


 10. KITTOVÁ, Zuzana - SILNÁ, Zuzana. Stability of the Euro Area – Importance for Slovak Businesses and the OMT program. - Registrovaný: Web of Science. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe. International scientific conference. Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism : 16. - 17. october 2014, Mojmírovce, Slovak Republic [elektronický zdroj]. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4, pp. 250-259 CD-ROM. VEGA 1/1057/12.
  článok

  článok