Výsledky vyhľadávania

 1. ŽATKO, Matúš. Rusko-ukrajinský konflikt a jeho vplyv na zahraničnoobchodné vzťahy Európskej únie s Ruskom (so zameraním na ekonomické záujmy Slovenska) : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2018. 197 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. RUŽEKOVÁ, Viera - KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Comparison of the Visegrad Group and Baltic Countries in Terms of Multi-Criteria Competitiveness Indicators. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 91-106. VEGA 1/0897/17, VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok


 3. DRIENIKOVÁ, Kristína. [Zahraničnoobchodná politika EÚ (vzťahy s vybranými regiónmi)]. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 1, s. 142-143. Recenzia na: Zahraničnoobchodná politika EÚ : (vzťahy s vybranými regiónmi) / Ľubica Zubaľová ; recenzenti: Elena Kašťáková, Július Alexy. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4439-9.
  článok

  článok


 4. BUDKEOVÁ, Michaela. Energetická spolupráca medzi EÚ a Ukrajinou : diplomová práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2018. 121 s.
  kniha

  kniha


 5. REJDUGOVÁ, Daniela. Dosahy sankcií EÚ voči Rusku a potravinového embarga Ruska na hospodárstvo EÚ (so zameraním na slovenskú ekonomiku) : diplomová práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2018. 101 s.
  kniha

  kniha


 6. HUDÁK, Matúš. Perspektívy energetickej spolupráce medzi Slovenskom a Ruskom : diplomová práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 7. TURČINOVÁ, Martina. Zhodnotenie uplatňovania dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou pre slovenskú ekonomiku : diplomová práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha


 8. SLUGEŇOVÁ, Natália. Postavenie krajín Spoločenstva nezávislých štátov v zahraničnom obchode Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Elena Kašťáková. Bratislava, 2018. 81 s.
  kniha

  kniha


 9. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - BAUMGARTNER, Boris - ŽATKO, Matúš. The Impact of the Russian Embargo on its Agri-Food Trade with the EU: Analysis by Selected Indicators. - Registrovaný: Scopus. In Vestnik meždunarodnych organizacij : obrazovanije, nauka, novaja ekonomika. - Moscow : National Research University Higher School of Economics. ISSN 1996-7845, 2018, vol. 13, no. 4, pp. 256-271. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok


 10. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Zhodnotenie významu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou pre Slovensko. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 95-103. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok