Výsledky vyhľadávania

 1. CHORVÁTHOVÁ, Daniela. Znalostný manažment a jeho význam pre riadenie organizácií. In Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie : zborník príspevkov 3. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v nadväznosti na ukončený medzinárodný výskumný grant EEIG-EU/P-Kr/09.05/07. - Ružomberok : VERBUM, 2011. ISBN 978-80-8084-766-1, s. 347-353.
  článok

  článok

 2. CHORVÁTHOVÁ, Daniela. Aplikácia znalostnej ekonomiky v poľnohospodárstve. In Stratégia rozvoja poľnohospodárskych podnikov a konkurenčná schopnosť agropotravinárstva : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3182-5, s. 54-62.
  článok

  článok

 3. CHORVÁTHOVÁ, Daniela. Implementácia znalostného manažmentu v organizácii. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7, 312-317.
  článok

  článok

 4. ELÍZOVÁ, Renáta. Outsourcing a jeho využívanie v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Chorváthová. Bratislava, 2011. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. ZÁTHURECKÝ, Michal. Projektový manažment a jeho využitie v podnikovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Daniela Chorváthová. Bratislava, 2011. 80 s.
  kniha

  kniha

 6. PÁLINKÁSOVÁ, Eva. Metódy súčasného manažmentu : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Chorváthová. Bratislava, 2011. 53 s.
  kniha

  kniha

 7. KOSTKA, Miroslav. Outsourcing a jeho využívanie v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Daniela Chorváthová. Bratislava, 2011. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. OBETKO, Martin. Využitie projektového manažmentu v podnikovej praxi : diplomová práca. Škol. Daniela Chorváthová. Bratislava, 2010. 73 s.
  kniha

  kniha

 9. JAMNICKÝ, Peter - CHORVÁTHOVÁ, Daniela. Znalostný manažment ako jeden zo zabudovaných stabilizátorov pred krízou vo firme. In Management challenges in the 21st century : how to tackle the crisis: theory and practical experience = ako zvládnúť krízu: teória a praktické skúsenosti. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. ISBN 978-80-89306-08-4, s. 261-265.
  článok

  článok

 10. CHORVÁTHOVÁ, Daniela - JAMNICKÝ, Peter. Nové prístupy ku kríze v podmienkach globalizácie. In Management challenges in the 21st century : how to tackle the crisis: theory and practical experience = ako zvládnúť krízu: teória a praktické skúsenosti. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2010. ISBN 978-80-89306-08-4, s. 195-202.
  článok

  článok