Výsledky vyhľadávania

 1. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2016 [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [219 s., 11,92 AH]. ISBN 978-80-225-4479-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. ŠPERKOVÁ, Petra. Zahranično-obchodná politika EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 3. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Vybrané aspekty zahraničného obchodu Slovenska. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok


 4. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2015 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [150 s., 9,74 AH]. ISBN 978-80-225-4318-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. The Dutch disease: an overview. In European Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2016. ISSN 1857-7431, 2016, no. August, pp. 95-101 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 6. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Teoretické východiská a praktické aplikácie holandskej choroby. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 2, s. 19-25 online. VEGA 1/0393/16:.
  článok

  článok


 7. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Prístupy k meraniu komparatívnych výhod a konkurencieschopnosti krajiny. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 15-22 CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 8. BRINČÍKOVÁ, Zuzana - DARMO, Ľubomír. Price and income elasticities of export and import in the Slovak Republic. In International research conference on business, economics and social sciences, IRC-2015. 16th International research conference on business, economics and social sciences, IRC-2015 : Singapore, October 25-26, 2015. - Singapore : [s.n.], 2015. ISBN 978-969-7544-00-4, s. 27.
  článok

  článok


 9. PONGRÁCZOVÁ, Eva et al. Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0112/13 : doba riešenia od 01/2013 do 12/2015. Recenzenti: Zuzana Brinčíková, Erika Ľapinová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 15 s. VEGA 1/0112/13.

 10. ORAVCOVÁ, Ivana. Sociálne podniky ako nástroj znižovania nezamestnanosti v SR : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2015. 77 s.
  kniha

  kniha