Výsledky vyhľadávania

 1. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Zahranično-obchodná výkonnosť SR ako východisko medzinárodnej konkurencieschopnosti. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 6-13 CD-ROM. VEGA 1/0664/20.
  článok

  článok

 2. LENNEROVÁ, Ivana. Ekonomická integrácia migrantiek na trhu práce. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 45-50 CD-ROM. VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 3. LENNEROVÁ, Ivana. Teoretické východiská konkurencieschopnosti Slovenskej republiky. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 37-44 CD-ROM. VEGA 1/0664/20.
  článok

  článok

 4. HOLKOVÁ, Vieroslava. Kvalita života a spotreba domácností v kontexte ich zadlženosti. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 28-36 CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 5. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Behavioral Insights for Reduced Economic Impact of the COVID-19 Pandemic. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 14-20 CD-ROM. VEGA 1/0239/19, APVV 18-0435.
  článok

  článok

 6. DARMO, Ľubomír. Teoretický pohľad na úlohu priamych zahraničných investícií a vytárania pracovných miest. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 21-27 CD-ROM. VEGA 1/0664/20.
  článok

  článok

 7. LEŠKO, Peter. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 ako nástroj pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 51-57 CD-ROM. KEGA K-20-035-00, VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 8. MARTINCOVÁ, Marta. Možnosti a limity účinkov proticyklickej fiškálnej politiky v eurozóne. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 63-69 CD-ROM. VEGA 1/0664/20.
  článok

  článok

 9. MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. Vysokoškolské vzdelávanie a COVID-19. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 76-82 CD-ROM. KEGA 035EU-4/2020.
  článok

  článok

 10. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Digitálna transformácia slovenskej ekonomiky ako faktor jej konkurencieschopnosti. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 83-90 CD-ROM. VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok