Výsledky vyhľadávania

 1. KURUCZOVÁ, Eva. Legislatívne a ekonomické aspekty korupcie na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 2. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Brexit a možnosti riešenia vzájomných vzťahov Spojeného kráľovstva a Európskej únie. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - [Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 6-14 CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 3. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Historické východiská medzinárodného obchodu – starovek. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 15-23 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 4. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2016 [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [219 s., 11,92 AH]. ISBN 978-80-225-4479-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. ŠPERKOVÁ, Petra. Zahranično-obchodná politika EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 6. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Vybrané aspekty zahraničného obchodu Slovenska. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok


 7. DAŇO, Ferdinand et al. Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave za rok 2015 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [150 s., 9,74 AH]. ISBN 978-80-225-4318-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. The Dutch disease: an overview. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2016. ISSN 1857-7431, 2016, no. August, pp. 95-101 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok


 9. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Teoretické východiská a praktické aplikácie holandskej choroby. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148, 2016, roč. 2, č. 2, s. 19-25 online. VEGA 1/0393/16:.
  článok

  článok


 10. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Prístupy k meraniu komparatívnych výhod a konkurencieschopnosti krajiny. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 15-22 CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok