Výsledky vyhľadávania

 1. VANĚČEK, David - TURECKIOVÁ, Michaela. Možnosti využití mobilních aplikací jako podpory při vzdělávání. In Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence : sborník z 8. mezinárodní vědecké konference konané v Praze 11. a 12. prosince 2018 (Praha, Česko). - Praha : Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841, s. 399-409.
  článok

  článok

 2. TURECKIOVÁ, Michaela - DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Aktuální problémy regionálního školství – reflexe školského managementu. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2016. ISSN 1805-3246, 2016, č. 4, s. 95-109 online. Dostupné na : <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=1775275921>
  článok

  článok

 3. TURECKIOVÁ, Michaela - VETEŠKA, Jaroslav. Využití konceptu kompetencí v počátečním a dalším vzdělávání. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. ISSN 1210-6658, 2009, roč. 17, č. 3, s. 32 - 46.
  článok

  článok

 4. TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha : Grada Publishing, 2004. 168 s. Psyché. ISBN 80-247-0405-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]