Výsledky vyhľadávania

 1. SOVA, Sebastián. Odvetvová a konkurenčná analýza pre potreby konkrétneho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 2. ŠKULTÉTYOVÁ, Katarína. Rozbor faktorov konkurencieschopnosti vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 3. PAVELKA, Patrik. Zdokonaľovanie strategického manažmentu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2015. 40 s.
  kniha

  kniha


 4. BERNÁTHOVÁ, Katalin. Stratégia ako séria kľúčových manažérskych rozhodnutí vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2014. 87 s.
  kniha

  kniha


 5. KNOTEK, Martin. Význam komunikácie v práci manažéra : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2013. 55 s.
  kniha

  kniha


 6. BINDEROVÁ, Adela. Upevňovanie a stupňovanie konkurenčnej výhody vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2013. 81 s.
  kniha

  kniha


 7. MADERIČ, Matej. Rozbor faktorov konkurencieschopnosti vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2013. 68 s.
  kniha

  kniha


 8. BLAHOVÁ, Lucia. Analýza faktorov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2013. 84 s.
  kniha

  kniha


 9. BAHÚLOVÁ, Michala. Outsourcing a jeho využívanie v podnikovej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2012. 76 s.
  kniha

  kniha


 10. KARPJAKOVÁ, Helena. Outsourcing a jeho využívanie v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2012. 54 s.
  kniha

  kniha