Výsledky vyhľadávania

 1. RUMAN, Bernard. Zdokonaľovanie podnikateľského modelu podľa konceptu Canvas vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 2. RUPEC, Lukáš. Odvetvová a konkurenčná analýza vybraného odvetvia z pozície konkrétneho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠKULTÉTYOVÁ, Katarína. Rozbor faktorov konkurencieschopnosti vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. SOVA, Sebastián. Odvetvová a konkurenčná analýza pre potreby konkrétneho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. PAVELKA, Patrik. Zdokonaľovanie strategického manažmentu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2015. 40 s.
  kniha

  kniha

 6. BERNÁTHOVÁ, Katalin. Stratégia ako séria kľúčových manažérskych rozhodnutí vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2014. 87 s.
  kniha

  kniha

 7. MADERIČ, Matej. Rozbor faktorov konkurencieschopnosti vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2013. 68 s.
  kniha

  kniha

 8. BINDEROVÁ, Adela. Upevňovanie a stupňovanie konkurenčnej výhody vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2013. 81 s.
  kniha

  kniha

 9. BLAHOVÁ, Lucia. Analýza faktorov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2013. 84 s.
  kniha

  kniha

 10. KNOTEK, Martin. Význam komunikácie v práci manažéra : bakalárska práca. Školiteľ: Ivana Mišúnová Hudáková. Bratislava, 2013. 55 s.
  kniha

  kniha