Výsledky vyhľadávania

 1. ZDENEKOVÁ, Martina. Postavenie medzinárodných ekonomických organizácií v procese globalizácie : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Krajčíková. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha

 2. BRESTOVANSKÁ, Bibiána. Inovácie ako základný determinant konkurenčnej schopnosti ekonomiky EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Krajčíková. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha

 3. KOSA, Bálint - VARGOVÁ, Andrea. Porovnanie poskytovania investičnej pomoci vo V4 regióne : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Vargová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha

 4. VARGOVÁ, Andrea. Digital transformation of Europe´s industry and enterprises as competitiveness factor. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 91-96.
  článok

  článok

 5. SCHRANCOVÁ, Andrea. Medzinárodná migrácia pracovnej sily ako problém súčasných globalizačných procesov : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Vargová. Bratislava, 2016. 56 s.
  kniha

  kniha

 6. BABEJ, Ján. Hodnotenie podnikateľského prostredia na Slovensku v porovnaní s regiónom V4 : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Vargová. Bratislava, 2016. 76 s.
  kniha

  kniha

 7. KUBIČKOVÁ, Martina. Obchodná a bilaterálna spolupráca medzi EÚ a Švajčiarskom : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Vargová. Bratislava, 2016. 84 s.
  kniha

  kniha

 8. VOJTKOVÁ, Júlia. Obchodná dohoda medzi USA a EÚ - príležitosti a riziká : diplomová práca. Školiteľ: Andrea Vargová. Bratislava, 2016. 79 s.
  kniha

  kniha

 9. DŽOPKO, Denis. Efektívnosť poskytnutej investičnej pomoci na vybranom príklade : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Vargová. Bratislava, 2016. 52 s.
  kniha

  kniha

 10. TURČINOVÁ, Martina. Vplyv politiky investičnej pomoci na podnikateľské prostredie a konkurencieschopnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Vargová. Bratislava, 2016. 49 s.
  kniha

  kniha