Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 324  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0005226^"
 1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - MATEÁŠOVÁ, Martina - MELUCHOVÁ, Jitka. New Challenges in Accounting Practice in the Slovak Republic Related to Digitalization. In Hradec Economic Days. International Scientific Conference. Hradec Economic Days : Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2022: June 9–10, 2022, Hradec Králové, Czech Republic. - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2022. ISBN 978-80-7435-855-5. ISSN 2464-6067, pp. 104-116 online. VEGA 1/0121/21, Vplyv pandémie COVID-19 na účtovnú prax.
  článok

  článok

 2. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Centrá zdieľaných služieb v kontexte globálneho vývoja poznačeného pandémiou COVID-19. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 41-50 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 3. MÁZIKOVÁ, Katarína - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I. Recenzenti: Anna Šlosárová, Lucia Krchňavá. 3. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 326 s. ISBN 978-80-571-0469-8. [Počet ex. : 21, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 4. MÁZIKOVÁ, Katarína - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzenti: Zuzana Juhászová, Lucia Krchňavá. 3. prepracované a aktualizované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 253 s. ISBN 978-80-571-0461-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 5. ŠKORCOVÁ, Veronika. Analýza daňovej optimalizácie dane z príjmov právnických osôb v účtovnej jednotke : diplomová práca. Školiteľ: Martina Mateášová. Bratislava, 2021. 61 s.
  kniha

  kniha

 6. MEŠTÍKOVÁ, Kristína. Prístup interného audítora k riziku : diplomová práca. Školiteľ: Martina Mateášová. Bratislava, 2021. 89 s.
  kniha

  kniha

 7. ZIGOVÁ, Mária. Analýza dane z pridanej hodnoty s akcentom na zdaniteľné obchody : diplomová práca. Školiteľ: Martina Mateášová. Bratislava, 2021. 81 s.
  kniha

  kniha

 8. KLEŠTINCOVÁ, Barbora. Oceňovanie, účtovanie a vykazovanie nehnuteľností podľa právnej úpravy v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Mateášová. Bratislava, 2021. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. SZÜCSOVÁ, Rebeka. Webové stránky v účtovníctve podnikateľských subjektov : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Mateášová. Bratislava, 2021. 50 s.
  kniha

  kniha

 10. PANGRÁCOVÁ, Lenka. Internetový obchod podľa právnej úpravy SR : bakalárska práca. Školiteľ: Martina Mateášová. Bratislava, 2021. 55 s.
  kniha

  kniha