Výsledky vyhľadávania

 1. ŽITŇANSKÝ, Eduard - HANÁK, Ján. Najväčšie šance majú nadšenci. In Profit. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2013. ISSN 1335-4620, 4. septembra 2013, roč. 21, č. 18, s. 41-45.
  článok

  článok

 2. HANÁK, Ján. Moderné softvérové optimalizácie v jazykoch C++ a C#. In Softvérové optimalizácie: inovatívne techniky a nové trendy : zborník z vedecko-technického seminára, Bratislava, Ekonomická univerzita, 20.3.2013. - Bratislava : Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013, s. 4-10.
  článok

  článok

 3. LITVAJ, Martin. Analýza, návrh a implementácia objektovej aplikácie v jazyku Java : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Hanák. Bratislava, 2013. 44 s.
  kniha

  kniha

 4. RYBNIKÁR, Štefan. Algoritmizácia vybratých typov ekonomických úloh v jazyku C++ : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Hanák. Bratislava, 2013. 32 s.
  kniha

  kniha

 5. HODÁL, Martin. Analýza výkonnosti algoritmov implementovaných v jazyku C++ : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Hanák. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha

 6. ŠÍROVÁ, Beata. Vývoj procedurálneho programu v jazyku C : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Hanák. Bratislava, 2013. 37 s.
  kniha

  kniha

 7. PÁPOLOVÁ, Monika. Implementácia algoritmov objektového programovania v jazyku C++ : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Hanák. Bratislava, 2013. 52 s.
  kniha

  kniha

 8. VOJTYLA, Michal. Pokročilá objektová algoritmizácia v jazyku C++ : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Hanák. Bratislava, 2013. 33 s.
  kniha

  kniha

 9. HANÁK, Ján. C++: akademický výučbový kurz. Recenzenti: Peter Závodný, Miroslav Kubovčík. 2. aktualiz. a rozšír. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 240 s. [10,36 AH]. ISBN 978-80-225-3574-8. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 4]
 10. HANÁK, Ján. Moderné paralelné programovanie. Recenzenti: Peter Závodný, Miroslav Kubovčík. 2. aktual. a rozšír. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 245 s. [12,73 AH]. ISBN 978-80-225-3575-5. [Počet ex. : 13, z toho voľných 9, prezenčne 4]