Výsledky vyhľadávania

 1. KAČEROVÁ, Eva - NĚMEČKOVÁ, Michaela. Population development in the Czech Republic in 2011. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2012. ISSN 0011-8265, 2012, roč. 54, č. 4, s. 336-355. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0165689/e-180312q4.pdf>
  článok

  článok

 2. LANGHAMROVÁ, Jitka et al. Prognóza lidského kapitálu obyvatelstva České republiky do roku 2050. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2010. ISSN 0011-8265, 2010, roč. 52, č. 3, s. 181-196. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0119660/180310q3.pdf>
  článok

  článok

 3. KAČEROVÁ, Eva - HENZLER, Jiří. Matematické modelování věkových struktur historických populací. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 1, s. 25-30. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0091168/fss0109.pdf>
  článok

  článok

 4. KAČEROVÁ, Eva. Jak se jmenovali, jak se jmenujeme aneb Křestní jména kdysi a dnes. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 61-67. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  článok

  článok

 5. KAČEROVÁ, Eva. Ekonomická aktivita cizinců v České republice. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 68-72. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  článok

  článok

 6. KAČEROVÁ, Eva. Rodinný stav a ekonomická aktivita v českých zemích v 17. století. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 4, s. 39-44. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0077645/fss0408.pdf>
  článok

  článok

 7. KAČEROVÁ, Eva. Rodinná struktura na Chrudimsku v roce 1651. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 7, s. 39-42.
  článok

  článok

 8. KAČEROVÁ, Eva. Vybrané demografické charakteristiky cizinců žijících v České republice. In Mezinárodní politika. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2008. ISSN 0543-7962, 2008, roč. 32, č. 6, s. 4-7.
  článok

  článok

 9. KAČEROVÁ, Eva. Nezaměstnanost cizinců v České republice podle vzdělání. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 6, s. 74-77. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0082710/fss0608.pdf>
  článok

  článok

 10. KAČEROVÁ, Eva. Mezinárodní srovnání sezónnosti sňatečnosti. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2004. ISSN 0011-8265, 2004, roč. 46, č. 3, s. 186-198. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0022111/180304q3.pdf>
  článok

  článok