Výsledky vyhľadávania

 1. HORVÁTH, Tomáš. Optimalizácia zdanenia a jej aspekty : bakalárska práca. Školiteľ: Ivona Ďurinová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 2. HORVÁTH, Tomáš. Porovnanie vývoja cien vybraných druhov tovarov a služieb pred a po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Choluj. Bratislava, 2015. 73 s.
  kniha

  kniha

 3. HORVÁTH, Tomáš. Inflácia - ekonomické a sociálne dôsledky : bakalárska práca. Školiteľ: Elena Fifeková. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha

 4. HORVÁTH, Tomáš - SUDZINA, František. Mining rules from monotone classification measuring impact of information systems on business competitiveness. In Emerging solutions for future manufacturing systems : IFIP TC 5 / WG 5.5 Sixth IFIP international conference on information technology for balanced automation systems in manufacturing and services. - Springer, 2005. ISBN 0-387-22828-4, s.451-458.
  článok

  článok

 5. SUDZINA, František - HORVÁTH, Tomáš - VOJTÁŠ, Peter. Kvalitatívny data mining - aplikácia v manažmente. In Nové trendy v podnikovom manažmente. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové trendy v podnikovom manažmente : medzinárodná vedecká konferencia. - Košice : Royal Unicom, 2005. ISBN 80-969181-3-3, s. 289-298.
  článok

  článok

 6. HORVÁTH, Tomáš - SUDZINA, František - VOJTÁŠ, Peter. Kvalitatívny data mining - aplikácia v manažmente. In Nové trendy v podnikovom manažmente. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové trendy v podnikovom manažmente : medzinárodná vedecká konferencia. - Košice : Royal Unicom, 2005. ISBN 80-969181-3-3, [Zborník anotácií].
  článok

  článok

 7. SUDZINA, František - HORVÁTH, Tomáš. Measuring impact of information systems on business competitiveness using regression and ILP. In Ekonomika firiem 2004 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, 2004. ISBN 80-225-1879-4, s. 296-300.
  článok

  článok

 8. HORVÁTH, Tomáš - SUDZINA, František. Introduction to data mining for managers. In Application of management theory in practice II : proceedings of seminar. - Košice : Royal Unicom, 2004. ISBN 80-969181-0-9, s. 68-74.
  článok

  článok