Výsledky vyhľadávania

 1. ŠAJGALÍKOVÁ, Štefánia. Komparácia účinkov členstva nových členských štátov eurozóny v EÚ v čase globálnej finančnej a hospodárskej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Báráňová-Čiderová. Bratislava, 2011. 89 s.
  kniha

  kniha


 2. PÁPAY, Juraj. 2010: A milestone year for European integration : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Báráňová-Čiderová. Bratislava, 2011. 115 s.
  kniha

  kniha


 3. SRNÁKOVÁ, Dominika. Perspectives of the European external action service in the framework of the Lisbon treaty : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Báráňová-Čiderová. Bratislava, 2011. 73 s.
  kniha

  kniha


 4. KRAJČOVIČOVÁ, Ivana. Perspektíva vstupu Islandu do Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Báráňová-Čiderová. Bratislava, 2011. 89 s.
  kniha

  kniha


 5. ZEISEL, Róbert. Aplikácia politiky EÚ v oblasti inovácií na tzv. knowledge triangle : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Báráňová-Čiderová. Bratislava, 2011. 90 s.
  kniha

  kniha


 6. BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, Denisa. Verejná verzus hospodárska diplomacia a rozvojová spolupráca. In Kde končí náš svet? : zborník. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. ISBN 978-80-7165-783-5, s. 43-52.
  článok

  článok


 7. BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, Denisa - MAYER, Peter. Knowledge transfer in higher education quality management: the case of Germany and Slovakia. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. ISSN 1337-7493, 2010, roč. 3, č. 9, s. 18-34.
  článok

  článok


 8. BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, Denisa - GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga - VETRÁK, Milan. 17 sme už mali. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009. 46 s. ISBN 978-80-7165-730-9.

 9. BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, Denisa - GLOSOVÁ, Veronika. Mediálna gramotnosť ako oblasť záujmu Európskej únie. In Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Andreja Ďurkovského. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2795-8, s. 4-9.
  článok

  článok


 10. BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, Denisa et al. Repetitórium európskej integrácie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 370 s. [13,737 AH]. VEGA 1/0839/08. ISBN 978-80-225-2872-6. [Počet ex. : 7, z toho voľných 3, prezenčne 4]