Výsledky vyhľadávania

 1. Vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2009. ISSN 1335-003X, 2009, roč. 17, č. 8, s. 1 - 2.
  článok

  článok

 2. LANČARIČ, Drahoslav - MUNK, Michal - POLÁK, Jozef. Vplyv typu vzdelania riaditeľov škôl na marketingové aktivity nimi riadenej školy. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2007. ISSN 1335-003X, 2007, roč. 15, č. 10, s. 10-13.
  článok

  článok

 3. OBDRŽÁLEK, Zdeněk - POLÁK, Jozef. Vzdelávanie školských manažérov v zahraničí. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2007. ISSN 1335-003X, 2007, roč. 15, č. 6.
  článok

  článok

 4. POLÁK, Jozef - PLAVČAN, Peter. Európska dimenzia evaluácie vysokých škôl. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 3, s. 12-16.
  článok

  článok

 5. HAŠKOVÁ, Alena - POLÁK, Jozef - OBDRŽÁLEK, Zdeněk. Genéza a vývojové tendencie technológie vzdelávania. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2004. ISSN 1335-5864, 2004, roč. 15, č. 4, s. 25-30.
  článok

  článok