Výsledky vyhľadávania

 1. BLŠTÁKOVÁ, Jana et al. Human Resources Management 4.0 : Architecture, Roles, Leadership, and Business Models. Editor: Richard Bednár. 1st Edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. [247 s.] [13,66 AH]. Personalwirtschaft. VEGA 1/0412/19. ISBN 978-3-339-10628-5. ISSN 1439-5258.
 2. BLŠTÁKOVÁ, Jana - PIWOWAR-SULEJ, Katarzyna. Gamification as an Innovative Idea within Human Resources Management. - Registrovaný: Web of Science. In Hradec Economic Days 2019. International Scientific Conference. Hradec Economic Days 2019 (Part I.) : Proceedings of the International Scientific Conference: Innovation and Socio-economic Development, February 5–6, 2019, (Hradec Králové, Czech Republic). - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2019. ISBN 978-80-7435-735-0. ISSN 2464-6059, s. 77-88 online. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 3. STACHOVÁ, Katarína et al. Human Resource Management Department as Strategic Partner in Organization. In EMT 2019: Economics, Management and Technology in Enterprise 2019. International Scientific Conference. EMT 2019: Economics, Management and Technology in Enterprise 2019 : Proceedings of the 11th International Conference, on the 9th – 10th May 2019, Technical University in Zvolen, Slovakia. - www.Atlantis Press.com, 2019. ISBN 978-94-6252-714-0, pp. 36-42 online. APVV-17-0656, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 4. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Kompetenčný model zamestnanca vo svete práce 4.0. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 19-28 CD-ROM. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 5. ŠELIGA, Radovan. Biznis modelovanie ako nástroj personálneho riadenia : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 6. GULÁŠ, Ondrej. Riadenie ľudských zdrojov v podmienkach podniku štvrtej priemyselnej revolúcie : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 7. MELIŠKOVÁ, Jana. Rola personálneho útvaru v období internetovej éry : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 8. ZSIDAI, Bettina. Riadenie novej generácie zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. KUBALOVÁ, Barbora. Riadenie ľudí v podniku služieb : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 10. HAJDÚCHOVÁ, Lucia. Riadenie výkonu zamestnancov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha