Výsledky vyhľadávania

 1. BLŠTÁKOVÁ, Jana - PALENČÁROVÁ, Jana. Human Resource Management in Healthcare. In Current Problems of the Corporate Sector 2021. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2021 : 18th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 2. SKORKOVÁ, Zuzana et al. How to Lead Self-Government Employees through the Crisis. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1, (2021. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 3. JANKELOVÁ, Nadežda et al. How Companies Overcome Crisis through the Sharing of Information and Teamwork Performance during the COVID-19 Pandemic. - Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2021, vol. 8, no. 4, pp. 757-772 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 4. STACHO, Zdenko et al. The Key Managerial Competencies Tendencies Application in the Business Environment in Slovakia within the Context of Industry 4.0. - Registrovaný: Scopus. In EAI Endorsed Transactions on Energy Web. - Gent : EAI – European Alliance for Innovation. ISSN 2032-944X, 2021, vol. 8, no. 32, pp. 1-9 online. APVV-17-0656, VEGA 2/077/19, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 5. JONIAKOVÁ, Zuzana et al. Cognitive Diversity As the Quality of Leadership in Crisis: Team Performance in Health Service During the COVID-19 Pandemic. In Healthcare : [International Scientific Journal on Health Care Systems, Industry, Technology, Policy, and Regulation]. - Basel : MDPI. ISSN 2227-9032, 2021, vol. 9, no. 3, pp. 1-16 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 6. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Leading Employees Through the Crises: Key Competences of Crises Management in Healthcare Facilities in Coronavirus Pandemic. In Risk Management and Healthcare Policy. - [Wellington] : Dove Medical Press. ISSN 1179-1594, 2021, vol. 14, no. 1, pp. 561-573 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 7. BLŠTÁKOVÁ, Jana - PALENČÁROVÁ, Jana. Zmeny v riadení ľudských zdrojov v ére priemyslu 4.0 z pohľadu HR lídrov na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 50-59 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 8. JONIAKOVÁ, Zuzana - GRANČIČOVÁ, Katarína - BLŠTÁKOVÁ, Jana. Reward System Design Supportive To Human Capital Stabilization in a Company. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0569/18 (50%), VEGA 1/0412/10 (50%).
  článok

  článok

 9. BLŠTÁKOVÁ, Jana - PALENČÁROVÁ, Jana. Impact of New Technologies in Industry 4.0 on Managing People. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 74-83 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 10. ABULADZE, Lasha. Rola útvaru pre riadenie ľudských zdrojov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha