Výsledky vyhľadávania

 1. BLŠTÁKOVÁ, Jana - PIWOWAR-SULEJ, Katarzyna. Gamification as an Innovative Idea within Human Resources Management. - Registrovaný: Web of Science. In Hradec Economic Days 2019. International Scientific Conference. Hradec Economic Days 2019 (Part I.) : Proceedings of the International Scientific Conference: Innovation and Socio-economic Development, February 5–6, 2019, (Hradec Králové, Czech Republic). - Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2019. ISBN 978-80-7435-735-0. ISSN 2464-6059, s. 77-88 online. VEGA 1/0609/16.
  článok

  článok

 2. BLŠTÁKOVÁ, Jana et al. Human Resources Management 4.0 : Architecture, Roles, Leadership, and Business Models. Editor: Richard Bednár. 1st Edition. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. [247 s.] [13,66 AH]. Personalwirtschaft. VEGA 1/0412/19. ISBN 978-3-339-10628-5. ISSN 1439-5258.
 3. YASAKOV, Alexander. Specifics of human resources management system related to a business of a company : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha

 4. BLŠTÁKOVÁ, Jana et al. Practices of Human Resource Management in Light of Cranet Empirical Research 2015–2016. In Journal of Intercultural Management. - Łódź : Społeczna Akademia Nauk. ISSN 2543-831X, 2018, vol. 10, no. 1, pp. 101-142 online.
  článok

  článok

 5. STACHOVÁ, Katarína et al. Motivation of Employees for Creativity as a Form of Support to Manage Innovation Processes in Transportation-Logistics Companies. - Registrovaný: Web of Science. In Naše more : International Journal of Maritime Science & Technology. - Dubrovnik : University of Dubrovnik. ISSN 1848-6320, 2018, vol. 65, no. 4, pp. 180-186 online.
  článok

  článok

 6. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Pripravenosť slovenských podnikov na riadenie novej generácie zamestnancov v podmienkach priemyslu 4.0 : habilitačná prednáška : odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 60 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4550-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 7. SOCHOVÁ, Patrícia. Riadenie ľudských zdrojov vo vzťahu na biznis model podniku : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2018. 72 s.
  kniha

  kniha

 8. BUKOVČÁK, Lukáš. Systém riadenia ľudských zdrojov v centrách zdieľaných (spoločných) služieb : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha

 9. PAGÁČOVÁ, Zuzana. Systém riadenia ľudských zdrojov v podniku v automobilovom priemysle : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha

 10. PEŤKOVÁ, Denisa. Špecifiká systému riadenia ľudských zdrojov v podniku služieb : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha