Výsledky vyhľadávania

  1. GALLOVÁ, Jana. Vecné bremeno zriadené v prospech obce zákonom č. 66/2009 Z. z. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 7-8, s. 18-22.
    článok

    článok

  2. Trnavský región je pre investorov atraktívny. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike. - Bratislava : Ecopress, 2005. ISSN 1335-4701, 2. mája 2005, roč. 13, č. 83, s. 24.
    článok

    článok