Výsledky vyhľadávania

 1. DOKTOROV, Anton - JAKÚBEK, Peter - GUZOŇOVÁ, Viera. Systémová reforma samosprávy v SR ako spôsob riešenia ekonomickej efektívnosti a účinnosti samosprávy v SR. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2011. - Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-7097-863-4, s. 37-42.
  článok

  článok

 2. Vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2009. ISSN 1335-003X, 2009, roč. 17, č. 8, s. 1 - 2.
  článok

  článok

 3. DOKTOROV, Anton - HAŠKOVÁ, Alena. Analýza vývojových trendov a finančnej náročnosti prevádzkovania základných škôl. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2005. ISSN 1335-003X, 2005, roč. 13, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok