Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLÓS, László. Vznik Slovenskej komisie pre životné prostredie a jej transformácie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2020. ISSN 0044-4863, 2020, roč. 54, č. 1, s. 13-16.
  článok

  článok

 2. IZAKOVIČOVÁ, Zita - MIKLÓS, László. Dopad globálnych megatrendov na krajinu a jej ekosystémy. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2019. ISSN 0044-4863, 2019, roč. 53, č. 2, s. 74-79.
  článok

  článok

 3. MIKLÓS, László. Zelená infraštruktúra - koncepcie a nástroje na jej realizáciu. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. ISSN 0044-4863, 2018, roč. 52, č. 1, s. 31-41.
  článok

  článok

 4. MIKLÓS, László. Životné prostredie a Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2015. ISSN 0044-4863, 2015, roč. 49, č. 4, s. 206-212.
  článok

  článok

 5. MIKLÓS, László. Geografické informačné systémy riečnych povodí: krajinnoekologická základňa ich integrovaného manažmentu. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2013. ISSN 0044-4863, 2013, roč. 47, č. 1, s. 24-31.
  článok

  článok

 6. MIKLÓS, László. Environmentálna politika Slovenskej republiky po nežnej revolúcii. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2011. ISSN 0044-4863, 2011, roč. 45, č. 6, s. 295-300.
  článok

  článok

 7. MIKLÓS, László. Krajina v medzinárodnej a slovenskej environmentálnej politike. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2011. ISSN 0044-4863, 2011, roč. 45, č. 6, s. 307-312.
  článok

  článok

 8. MIKLÓS, László. Siete v krajine - územný systém ekologickej stability. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. ISSN 0044-4863, 2010, roč. 44, č. 3, s. 115-120.
  článok

  článok

 9. MIKLÓS, László. Integrovaný manažment krajiny a jeho nástroje. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2009. ISSN 0044-4863, 2009, roč. 43, č. 6, s. 315-322.
  článok

  článok

 10. MIKLÓS, László. Vo vodnom hospodárstve integrovane. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2006. ISSN 0322-886X, 2006, roč. 49, č. 1-2, s. 4-6. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/122.pdf>
  článok

  článok