Výsledky vyhľadávania

 1. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Technologická zmena, dobiehanie a ekoefektívnosť: rast a konvergencia v krajinách EÚ : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0906/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Oponenti: Vladimír Mlynarovič, Margaréta Halická. Bratislava, 2014. 12 s. VEGA 1/0906/12. ISBN [nemá].

 2. VARGOVÁ, Vladimíra. Význam a postavenie MSP v slovenskej ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Jana Fliegová. Bratislava, 2012. 60 s.
  kniha

  kniha


 3. BAČA, Michal. Dopady hospodárskej krízy na vybrané krajiny Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Jana KLENCOVÁ. Bratislava, 2012. 81 s.
  kniha

  kniha


 4. GIČOVÁ, Jana. Využitie finančných prostriedkov na rozvoj vidieka : diplomová práca. Školiteľ: Jana KLENCOVÁ. Bratislava, 2012. 87 s.
  kniha

  kniha


 5. CHLASTÁKOVÁ, Soňa. Štruktúrne zmeny v ekonomike SR v rokoch 1998-2010 : diplomová práca. Školiteľ: Jana KLENCOVÁ. Bratislava, 2012. 95 s.
  kniha

  kniha


 6. HORNÍKOVÁ, Zuzana. Konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky so zameraním na jej štruktúrálne charakteristiky : diplomová práca. Školiteľ: Jana KLENCOVÁ. Bratislava, 2012. 65 s.
  kniha

  kniha


 7. KARBÁČ, Michal. Alternatívne ukazovatele hodnotenia výkonnosti ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Jana KLENCOVÁ. Bratislava, 2012. 86 s.
  kniha

  kniha


 8. TKÁČIKOVÁ, Mária. Globálna hospodárska recesia a jej vplyv na hospodárstvo SR : bakalárska práca. Školiteľ: Jana KLENCOVÁ. Bratislava, 2012. 52 s.
  kniha

  kniha


 9. POLIN, Michal. Rozpočtová politika v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Jana KLENCOVÁ. Bratislava, 2012. 63 s.
  kniha

  kniha


 10. KUBOVIČOVÁ, Lenka. Úloha a význam zahraničného obchodu v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Jana KLENCOVÁ. Bratislava, 2012. 57 s.
  kniha

  kniha