Výsledky vyhľadávania

  1. VLČKOVÁ, Viera et al. Ľudské zdroje ako predpoklad konkurencieschopnosti regiónov : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/4643/07 : doba riešenia od 1/2007 do 12/2009. Bratislava, 2009. [12 s.]. VEGA 1/4643/07.
  2. HANUS, Július et al. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Považská Bystrica na roky 2007-2013 (PHSR). Bratislava : AUREX, 2007. 79 s.