Výsledky vyhľadávania

 1. DEBNÁROVÁ, Lenka. Previazanosť politického a hospodárskeho cyklu vo vybraných štátoch EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Luchava Havettová. Bratislava, 2014. 68 s.
  kniha

  kniha

 2. POLÁK, Peter. Porovnanie inovačnej politiky ako súčasti hospodárskej politiky vo vybraných krajinách EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Luchava Havettová. Bratislava, 2014. 40 s.
  kniha

  kniha

 3. MOŠKOVÁ, Zuzana. Sociálno-ekonomická analýza Prešovského kraja : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Luchava Havettová. Bratislava, 2014. 42 s.
  kniha

  kniha

 4. KANÁSOVÁ, Angela. Vplyv inštitúcií na ekonomický rast : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Luchava Havettová. Bratislava, 2013. 59 s.
  kniha

  kniha

 5. REMŠÍKOVÁ, Martina. Úspešnosť hospodárskej politiky vo vybraných štátov : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Luchava Havettová. Bratislava, 2013. 73 s.
  kniha

  kniha

 6. CUARESMA, Jesus Crespo - HAVETTOVÁ, Miroslava - LÁBAJ, Martin. Income convergence prospects in Europe : assessing the role of human capital dynamics. In Economic Systems. - Amsterdam : ELSEVIER. ISSN 0939-3625, 2013, vol. 37, no. 4, pp. 493-507. Dostupné na : <www.elsevier.com/locate/ecosys>
  článok

  článok

 7. VIDUROVÁ, Michaela. Vplyv TNK na svetové hospodárstvo v kontexte globálnej finančnej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Luchava Havettová. Bratislava, 2013. 77 s.
  kniha

  kniha

 8. SÝKOROVÁ, Ivana. Nové paradigmy možných prejavov a riešení globálnej hospodárskej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Miroslava Havettová. Bratislava, 2013. 82 s.
  kniha

  kniha

 9. ZACHAROVÁ, Daša. Vývoj ekonomiky Kórejskej republiky a jej smerovanie do budúcnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Luchava Havettová. Bratislava, 2013. 57 s.
  kniha

  kniha

 10. ČILJAKOVÁ, Riana. Inflácia a jej vývoj vo vybraných ekonomikách : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Luchava Havettová. Bratislava, 2013. 47 s.
  kniha

  kniha