Výsledky vyhľadávania

 1. ŠABLATURA, Dávid. Vplyv automatizácie a digitalizácie na príjmové nerovnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 2. BELÁK, Ondrej. Príjmové nerovnosti v krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 3. BALIAK, Matúš. Vplyv príjmových nerovností na ekonomický rast : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 4. HORŇÁK, Matej. Analýza vzťahov medzi priemyslom a službami v ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. MERGOVÁ, Simona. Vstup a konkurencia na lekárenskom trhu: priestorové a sieťové aspekty : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 6. FRANK, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2019 : zaostrené na: Spomalená produktivita, ktorá nestíha za nákladmi práce. Oponenti: Edita Nemcová, Eva Pongrácz. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020. online 125 s. VEGA 2/0097/19, APVV-17-0551. ISBN 978–80–7144–312–4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. MANDŽÁK, Peter. Market structure, entry, and competition in transition economies : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. STRAKA, Mark. Fungovanie všeobecnej lekárskej starostlivosti na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 9. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Dopady automobilového priemyslu na Slovenskú republiku ako recyklujúcu spoločnosť. In Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2020. ISBN 978-80-227-5039-4, s. 21-46. UNIVNET.
  článok

  článok

 10. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Hospodárske a sociálne dopady Priemyslu 4.0 : národný projekt: Podpora kvality sociálneho dialógu : ITMS projektu: 312031V749 : doba riešenia projektu: 07/2018 - 02/2023. 1. vydanie. Bratislava : Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, 2020. 205 s. ITMS312031V749. Dostupné na : <https://www.kozsr.sk/wp-content/uploads/2020/12/AV2-Hospodarske-a-socialne-dopady-Priemyslu-4.0.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha