Výsledky vyhľadávania

 1. SABOLOVÁ, Michaela. Obchod so službami v krajinách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. VIŠENKA, Matej. Priemysel 4.0: Príležitosti a riziká pre Svet : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 3. LÁBAJ, Martin - STRACOVÁ, Erika - ŠVARDOVÁ, Viktória. Deindustrialization: New Measures and Policy Implications. In Input-Output-Workshop 2018. Workshop. Input-Output-Workshop 2018 : Tagungsband zum 10. Input-Output-Workshop, 15. März 2018 , (Bremen, Deutschland). - Osnabrück : Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung, 2019. ISSN 1867-7290, pp. 23-31. APVV-15-0765, I-18-103-00.
  článok

  článok

 4. KLEPANEC, Timotej. Trhová štruktúra a konkurencia v bankovom sektore na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. STRACOVÁ, Erika. Deindustrialisation and Its Drivers: An Input-Output Approach : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2019. 116 s.
  kniha

  kniha

 6. MORVAY, Karol et al. Economic Development of Slovakia in 2018 and Outlook up to 2020 : Focused on: Interrupted Convergence. Reviewed by: Eva Pongrácz, Milan Žák. 1. Issue. Bratislava : Institute of Economic Research SAS, 2019. online 117 s. VEGA 2/0097/19. ISBN 978-80-7144-304-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020 : Zaostrené na: prerušenie konvergencie. Oponenti: Eva Pongrácz, Milan Žák. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. online 117 s. VEGA 2/0097/19. ISBN 978–80–7144–301–8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2017 a výhľad do roku 2019 [elektronický zdroj]. Oponenti: Eva Pongrácz, Štefan Zajac. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. online 114 s. VEGA 2/0070/15. ISBN 978-80-7144-288-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. STRACOVÁ, Erika - LÁBAJ, Martin. Drivers of Deindustrialisation: Structural Decomposition Analysis. In CES Biennial Conference. Conference. CES Biennial Conference : Abstracts of Papers of 10th CES Biennial Conference, University of Economics, Prague, 1.12.2018. - Prague : Czech Economic Society (CES), 2018, p. 2 online.
  článok

  článok

 10. MORVAY, Karol et al. Economic Development of Slovakia in 2017 and Outlook up to 2019 [elektronický zdroj]. Reviewers: Eva Pongrácz, Štefan Zajac. 1st Issue. Bratislava : VEDA Institute of Economic Research SAS, 2018. online 115 s. VEGA 2/0070/15. ISBN 978-80-7144-289-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha