Výsledky vyhľadávania

 1. BALIAK, Matúš. Vplyv príjmových nerovností na ekonomický rast : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 2. HORŇÁK, Matej. Analýza vzťahov medzi priemyslom a službami v ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 3. MERGOVÁ, Simona. Vstup a konkurencia na lekárenskom trhu: priestorové a sieťové aspekty : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 4. BELÁK, Ondrej. Príjmové nerovnosti v krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠABLATURA, Dávid. Vplyv automatizácie a digitalizácie na príjmové nerovnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. KESZELY, Norbert. Rozvoj dodávateľskej siete automobilového priemyslu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 7. MORVAY, Karol et al. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2018 a výhľad do roku 2020 : Zaostrené na: prerušenie konvergencie. Oponenti: Eva Pongrácz, Milan Žák. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. online 117 s. VEGA 2/0097/19. ISBN 978–80–7144–301–8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. LÁBAJ, Martin - STRACOVÁ, Erika - ŠVARDOVÁ, Viktória. Deindustrialization: New Measures and Policy Implications. In Input-Output-Workshop 2018. Workshop. Input-Output-Workshop 2018 : Tagungsband zum 10. Input-Output-Workshop, 15. März 2018 , (Bremen, Deutschland). - Osnabrück : Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung, 2019. ISSN 1867-7290, pp. 23-31. APVV-15-0765, I-18-103-00.
  článok

  článok

 9. SABOLOVÁ, Michaela. Obchod so službami v krajinách strednej a východnej Európy : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 10. BLAŽO, Ondrej et al. Analýza zriadenia národného leteckého dopravcu. Recenzenti: Mário Németh, Peter Pšenica. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 109 s. [6,78 AH]. ISBN 978-80-225-4699-7.