Výsledky vyhľadávania

 1. MORVAY, Karol. Základy práce s národnými účtami : aplikačné praktikum. Recenzenti: Martin Lábaj, Barbora Mazúrová, Martin Hudcovský. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 105 s. [8,071 AH]. ISBN 978-80-225-4845-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 10, prezenčne 2]
 2. LUPTÁČIK, Mikuláš et al. Hospodárske a sociálne dopady Priemyslu 4.0. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2021. 157 s. [8,35 AH]. ITMS 312031V749 "Podpora kvality sociálneho dialógu". ISBN 978-80-224-1888-1.
 3. VITÁLOŠ, Matej. The Labor Market Implications of Automation: Past and Future : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2021. 95 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. OCHOTNICKÝ, Pavol et al. Dopady automobilového priemyslu na Slovenskú republiku ako recyklujúcu spoločnosť. In Stav a vízie zhodnocovania odpadov z automobilového priemyslu SR. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2020. ISBN 978-80-227-5039-4, s. 21-46. UNIVNET.
  článok

  článok

 5. ŠVARDOVÁ, Viktória. Global value chains, smile curves, and automation: an input-output approach : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. MANDŽÁK, Peter. Market structure, entry, and competition in transition economies : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 155 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. ŠABLATURA, Dávid. Vplyv automatizácie a digitalizácie na príjmové nerovnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 8. BALIAK, Matúš. Vplyv príjmových nerovností na ekonomický rast : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. MERGOVÁ, Simona. Vstup a konkurencia na lekárenskom trhu: priestorové a sieťové aspekty : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 10. HORŇÁK, Matej. Analýza vzťahov medzi priemyslom a službami v ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lábaj. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha